2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Užice, 17.01.2019.   

 

 

Drčelić Sara, ćerka našeg kolege DRČELIĆ SLOBODANA, radnika Poreske uprave Filijale Užice, boluje od teške bolesti sa kojom se bori već godinu dana.
Kako su mesečni troškovi lečenja i hemoterapija izuzetno visoki, a naše plate male i nedovoljne da podmire i naše najosnovnije ljudske potrebe, pozivamo koleginice i kolege poreznike na solidarnost, kako bi smo svi zajedno uplatili prekopotrebnu materijalnu pomoć svom kolegi, svako u skladu sa sopstvenim mogućnostima.
Solidarnu pomoć
možete uplatiti popunjavanjem saglasnosti (u prilogu) i dati obračunskom radniku na realizaciju.
Uplatu izvršiti na broj računa: 165–0007004798885-95 Addiko banka
Unapred hvala, u ime Drčelić Slobodana i sindikata!

 

Prilog - obrazac saglasnosti

       

 

Poreski službenici Filijale Užice

 

Beograd, 17.12.2018.

Poštovane koleginice i kolege,
povodom vaših pitanja u vezi sa solidarnom pomoći koja se isplaćuje zaposlenima u PU, obaveštavamo vas da je komisija koja se time bavi završila rad za tekuću godinu.
Svi zahtevi koji su pristigli, zaključno sa 14.12.2018.godine, su urađeni od strane komisije i donete su odluke koje su  date na dalju nadležnost  Sektoru za ljudske resurse. Rešenja rade regionalna odeljenja ljudskih resursa. Sve (dez)informacije od strane rukovodilaca RO za ljudske resurse tipa da je nastao zastoj u centrali oko potpisivanja su čista neistina i prikrivanje sopstvenog nerada. Sva rešenja koja su urađena u RO, uredno su i potpisana u Centrali PU. Sindikat se je zbog takvih vrsta dezinformacija obratio i pomoćniku direktora za ljudske resurse Miroslavu Miciću, da ukaže na propuste regionalnih odeljenja, te kako bi se brzo i efikasno sve odradilo zaključno sa ovom godinom

 

PRILOG - Dopis sindikata pomoćniku direktora PU, Miroslavu Miciću

 

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE JE NAJVEĆA KUĆA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U ZEMLJI, SA TRADICIJOM DUGOM 140 GODINA.

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, Dunav osiguranje je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja (više od 90 proizvoda).
Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti.
Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Kompanija Dunav osiguranje najjači srpski brend u osiguranju. Bez preterivanja se može reći da je Kompanija Dunav osiguranje sinonim za osiguranje u Srbiji.
Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku.
Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadrova, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije – brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji Dunav osiguranje lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

ZAŠTO POKLONITI POVERENJE KOMPANIJI DUNAV OSIGURANJE?

ZATO ŠTO…
…ima lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja
…zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja
…ima najdužu tradiciju i iskustvo u Srbiji u oblasti životnih osiguranja
…je osiguravajuća kuća sa najvećim finansijskim rezervama
…ostvaruje visok procenat u isplati naknade šteta, čak 99,6%
…u ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja
…pokriva teritoriju cele Srbije razgranatom mrežom svojih poslovnica
…spada u red društveno najodgovornijih kompanija u Srbiji
…je stabilan i pouzdan partner u vašem poslovanju

 

JEDINSTVENA ORGANIZACIJA SINDIKATA PORESKE UPRAVE SRBIJE, kao potpisnik generalnog ugovora, postala je partner Kompaniji "Dunav" i u prilici je da pod povoljnim uslovima ponudi svojim članovima razne vidove osiguranja, kako za zaposlene tako i za članove njihovih domaćinstava.

 

Dokumentacija u prilogu:

 

Ponuda za životna osiguranja

Ponuda za neživotna osiguranja

Ugovor o životnom osiguranju

Ugovor o neživotnom osiguranju

Izjava o obustavi od zarade za životna osiguranja

Administrativna zabrana za neživotno osiguranje

 

 Beograd, 14.11.2018.

 

 

PREDLOG SINDIKATA PU za transformaciju PU po kome bi se ista, u najkraćem roku, mogla sprovesti izgledala bi na sledeći način:
- Filijale Beograd Centar, Novi Sad, Kragujevac i Niš treba da budu
Vodeće filijale koje će u budućnosti, do 2023. godine činiti četiri buduća centra za kontrolu. Preuzimanjem zaposlenih iz bivših RC-ova u  ove filijale, imaćemo po 200 i više zaposlenih i zato one mogu da imaju više odseka Kontrole i Naplate razvrstane po složenosti poslova. Zaposleni u RC su kadar sa najvišim zvanjima i znanjem. Zaposleni u vodećim filijalama u budućnosti treba da budu okosnica tj. udarna pesnica Poreske uprave, koji će obučavati mlađi kadar.
- Glavnim filijalama bez obzira koliko ih bude, 36 ili 40, treba ustanoviti stvarni broj zaposlenih koji su neophodni za nesmetano obavljanje rada filijale.
- Servisi - bivše filijale B i C treba da postoje i obavljale bi samo poslove vezane za preduzetnike i fizička lica, a ne bi imali Terensku kontrolu. Servisi bi odgovarali direktoru Vodeće ili Glavne filijale.
- Poreska mesta-bivše grupe i odseci treba i moraju da postoje u svakom mestu i bila bi vezana za Vodeću, Glavnu filijalu ili Servis. Broj ljudi odrediti preba broju akata koji obrađuju vezano samo za fizička lica. Svaki predsednik opštine daće besplatan prostor, samo da Poreska uprava ne izađe kompletno iz njihove opštine kako bi njihovi birači bili pošteđeni maltretiranja i putovanja u drugi grad ili opštinu da bi ostvarili svoje pravo.
Nedopustivo je da se gase organizacione jedinice širom Srbije i da ljudi putuju u drugo mesto, a da rade isti posao.
Ne želimo, nipošto i ni na koji način, da se ponavlja reforma iz 2003. godine, kojom su napravljene greške koje nikad nisu ispravljene.

PRILOG - Predlog sindikata za transformaciju PURS

 

 

 

Beograd, 01.10.2018.

Na zahtev Sindikata uprave Srbije održan je sastanak u Ministarstvu finansija na kome su učestvovali predsednik Sindikata uprave Njegoš Potežica, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali sa saradnicima.
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se neće primenjivati u 2019. godini, a primena treba da počne 2020. godine;
Povodom zahteva za uvećanje zarada zaposlenih u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Republičkom geodetskom zavodu na kome je Sindikat insistirao, da se zaposlenima u naredna dva meseca izvrši isplata uvećanja za 2018. godinu u visini od 5% i da uvećanje zarada u 2019. godini prati uvećanja ostalih u državnim organima i lokalnim upravama Srbije;
Stav Ministarstva je da povećanje zarada za ove delatnosti bude isti kao i kod drugih, a da za 2018. godinu nema uvećanja, zbog zakonskog ograničenja.
Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014) će biti stavljen van snage do 2020. godine , kada će biti izvršeno vraćanje 10% umanjenih zarada.
Zarade u 2019. godini zaposlenih u ovim delatnostima – državnim organima, lokalnim upravama, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Republičkom geodetskom zavodu i drugim službama i fondovima biće uvećane za 7%.
Sindikat je tražio isplatu jednokratne pomoći svim zaposlenima u 2019. godini i povećanje dnevnica za službeni put u zemlji do ne oporezivog iznosa, a Ministarstvo je prihvatilo iznete argumente i u naknadnim konsultacijama izvestiće Sindikat uprave Srbije o ova dva zahteva.

 

Prilog - Informacija sa održanog sastanka u MFIN od 31.10.2018.godine

Ko je on-line

Ko je na mreži: 9 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH