2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

SSSS | 5. oktobar 2016.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić danas je obavestio ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića da su, u skladu sa zakonom, podaci o sindikalnom članstvu svrstani u grupu "naročito osetljivih".
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nalaže da se podaci o sindikalnom članstvu mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica o čijim podacima se radi.

Shodno tome, obrada tih podataka bez pristanka bila bi direktno suprotna članu 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predstavljala bi kažnjiv prekršaj, upozorio je Šabić.
Poverenik se pismom obratio Šarćeviću posle javnog reagovanja nekoliko sindikata prosvetnih radnika zbog toga što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naložilo direktorima škola da dostave spisak svih članova sindikata sa odgovarajućim ličnim podacima.
Izvor: Novosti

MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA na osnovu člana 55.stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeniglasnik RS”, br.79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 169b st.1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeniglasnik RS”, br.80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – drugi zakon, 62/06 – drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15 i 15/16)  i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-8076/2016 od 2. septembra 2016. godine, oglašava

javni konkurs

za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

 

 POGLEDAJ KONKURS

Beograd, 9.9.2016. godine

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan je 9.9.2016. godine sastanak socijalnih partnera.
U radu su učestvovali članovi Predsedništva Sindikata uprave Srbije i Ana Brnabić - ministar državne uprave i lokalne samouprave sa saradnicima: Ivan Bošnjak, Ivana Milinković, Bojana Potežica, Jelena Ljubinković, Tatjana Čaba i Ana Nikolić.
Predstavnici Sindikata su izneli pitanja koja se tiču zaposlenih u državnim organima i lokalnim upravama Srbije koja u narednom periodu treba rešiti:
 Da socijalni partneri nastave dijalog po svim pitanjima koja se tiču zaposlenih u državnim organima i lokalnim upravama Srbije;
 Primena odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe;
 Poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u ovim delatnostima;
 Rad Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora i Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora;
 Vratiti osnovicu za isplatu zarada na prethodni nivo;
 U lokalnim upravama gde je došlo do smanjenja zarada, nalogom inspekcije, predsednici Sindikata treba da se obrate Sindikatu uprave Srbije u cilju otklanjanja nedostataka i vraćanja zarada na prethodni nivo;
 Reforma državne uprave u ovoj i narednoj godini;
 Primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ne sme dovesti do smanjenja zarada zaposlenih;
 Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
 Učešće Sindikata u izradi i donošenju Zakona o budžetu i Zakona o budžetskom sistemu za 2017. godinu;
 Povećanje zarada u javnom sektoru mora da se odnosi na ceo javni sektor - sve direktne i indirektne korisnike budžeta;
 Način obračuna minimalne zarade zaposlenih da se vrši u skladu sa Zakonom;
 U sklopu poglavlja XIX i uloga Sindikata mora biti adekvatna kao u zemljama članicama Evropske unije;
 Socijalni dijalog na lokalnom nivou ne postoji;
 Na nivou lokalnih samouprava svi korisnici budžeta moraju imati ista prava;
 Izrada Zakona o platama zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ne sme proći bez učešća Sindikata;
 Uloga Stalne konferencije gradova i opština; 
Dogovoreno je da se sledeći sastanak održi u narednih 15 dana.

 

27.06.2016.

Poštovane kolege,
Direktor Poreske uprave Dragana Marković donela je rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi.
Jedan od članova radne grupe je i predsednik JOS-a, Milan Dumić, čime je direktor PU pokazala posvećenost razvoju partnerskih odnosa između poslodavca i sindikata, odnosno menadžmenta i zaposlenih u Poreskoj upravi, u jednom od najvažnijih zadataka koji se moraju uraditi, iskreno se nadamo na opšte dobro.

Rešenje o obrazovanju radne grupe - pogledaj ovde!

Srdačan pozdrav,
Vaš Sindikat

SUS | Beograd, 31.05.2016. godine

Odbor za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe održao je sednicu 20. maja 2016. godine.

Zapisnik


SUS | Beograd, 27.05.2016. godine

Sindikat se dopisom obratio Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za tumačenje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora - člana 34 Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.
Ministarstvo je dopisom pojasnilo primenu čl. 34 - pravo na minuli rad.

Dopis Ministarstva

 

Beograd, 11.05.2016.

 

Poštovane koleginice i kolege,
obaveštavamo vas da je u Beogradu,dana 28.04.2016. godine, zaključen ugovor o poslovnoj saradnji između Jedinstvene organizacije sindikata Poreske uprave Srbije, sa jedne i Aman d.o.o. Beograd i Midpoint Int, sa druge strane, o poslovnoj saradnji, a u vezi sa odobrenjem kupovine robe u maloprodajnim objektima Amana, putem administrativne zabrane na odloženo plaćanje u tri mesečne rate za zaposlene – članove JOS-a PU, pod jednakim uslovima u svim maloprodajnim objektima partnera, na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

 

O AMAN-u
Kompanija AMAN d.o.o. osnovana je 1992. godine u Beogradu i od tada se bavi trgovinom i uslugama.
Uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, kompanija svoj bitan razvoj beleži i od 2008. godine, kada kreće sa otvaranjem i povećanjem broja maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Beograd i u okolnim mestima.

 

U decembru 2010. godine otvaramo prvi od pet prodajnih objekata pod nazivom "HARD DISKONT" u kojima je izložena roba po najpovoljnijim diskontnim cenama na tržištu. Trenutno smo jedina kompanija na tržištu sa ovakvim konceptom maloprodajnih objekata.
U junu 2012. godine kompanija Aman preuzima lanac "SOS Marketa" sa maloprodajnom snagom od 30 objekata.
U ukupnom broju, kompanija Aman je na kraju 2013. godine imala preko 120 maloprodajnih objekata i preko 1000 zaposlenih.
Danas je kompanija Aman sedmi prodajni lanac u Srbiji, a treći domaći lanac.
Ponosni smo što smo u ovom trenutku vodeći domaći trgovinski lanac u Beogradu sa najvećom stopom razvoja od osnivanja.
- 2008. god: 168 zaposlenih i 15 objekata
- 2009. god: 292 zaposlenih i 32 objekata
- 2010. god: 372 zaposlenih i 37 objekata
- 2011. god: preko 580 zaposlenih i 55 objekata
- 2012. god: preko 850 zaposlenih i 100 objekata
- 2013. god: preko 1000 zaposlenih i 124 objekta

Kontakt
Vinogradska 52A
11271 Surčin
Srbija

TEL.
011/2260556
011/2260557
011/2260558

FAX
011/2269024

PRILOGUgovor o poslovnoj saradnji, Administrativna zabrana (popunjava se u 2 primerka)

PROMO - Uputstvo za kupovinu, Liflet, Akcijska ponuda za 01.08.-31.08.2016.

 

Poštovani, U želji da proširimo saradnju, Vojvođanska banka je zainteresovana da za zaposlene – članove sindikata Vašeg preduzeća predstavi neverovatnu ponudu na tržištu koja traje do 31.05. 2016. godine:

Visa Olimpijska KREDITNA KARTICA

zauvek oslobođena mesečnog troška održavanja!

 I to nije sve..

· Uz neverovatnu fiksnu kamatnu stopu od samo 4% godišnje delimično ili u celosti otplatite dugovanja po kreditnim karticama drugih banaka.
Kamatna stopa važi do potpune otplate duga!

· 0% kamata u Avgustu! U periodu od 01. aprila do 31. avgusta 2016. kamatna stopa na transakcije kupovine će padati iz meseca u mesec za po 4%

*Od 01.septembra 2016, nakon Olimpijskih igara, kamatna stopa se vraća na 20% godišnje za sve transakcije.

· Očekuju Vas i brojna olimpijska iznenađenja!

Vojvođanska banka će u periodu od 01. aprila do 20. maja 2016. organizovati takmičenje u korišćenju Visa        olimpijsklih kartica.

Glavna nagrada je put na Rio 2016 Olimpijske igre za dve osobe, zahvaljujući VISA, kao i još 56 dodatnih nagrada

· Štedite kućni budžet sledećim pogodnostima

· 2% POPUSTA na sve kupovine u prodavnicama sportske odeće i opreme, sportskim i rekreativnim centrima, centrima zdravlja i lepote, svim biletarnicama, bioskopima, pozorištima, muzejima u Srbiji

· 3% POPUSTA za kupovine na EKO pumpama u Srbiji (6% POPUSTA u julu i avgustu)

Osnovne karakteristike:

· 3% (min. 500 RSD) od ostatka duga minimalna mesečna otplata kartice, uz pripadajuće kamate i naknade

· Mogućnost otplate trajnim nalogom

SPISAK FILIJALA VOJVOĐANSKE BANKE U SRBIJI

 

4. maj 2016.

Zaštitnik građana smatra da Međunarodni praznik rada mnogi radnici u Srbiji i ove godine dočekuju bez, u praksi, ostvarenih i zaštićenih prava koja im samo na papiru garantuju Ustav i zakoni, dok mnogi nezaposleni priželјkuju da rade pod bilo kakvim uslovima.
Kako se navodi u saopštenju povodom 1. maja, ombudsman Saša Janković od Inspekcije rada, koja ima najšira ovlašćenja i zbog toga postoji, posebno očekuje da ne čeka prijave radnika, već da što više radi po službenoj dužnosti i sopstvenoj inicijativi.
Zaštitnik je pozvao i zaposlene da narušavanje svojih, zakonima garantovanih, prava prijavlјuju inspekciji čiji rad treba snažno podržati i kontrolisati, a što će, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i činiti. 
U saopštenju se podseća i da je na snagu stupio Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji omogućava sudu da zaštiti radnike koji prijave nezakonitost na štetu javnog interesa i zbog toga budu izloženi otkazu ili drugoj vrsti odmazde.
Navodeći da sudovi štite prava radnika i u radnim sporovima, u saopštenju se podseća da je, ne tako davno, izvršna vlast mimo svih zakona, tražila od sudova da zanemaruju tužbe radnika protiv preduzeća.
''Posle reakcije nezavisnih kontrolnih organa takva praksa je sprečena, a sudsku zaštitu danas treba tražiti protiv nezakonite odluke svakog poslodavca'', navodi se u saopštenju. 
Ombudsman smatra i da je potrebno unaprediti dijalog vlasti sa sindikatima, jer su oni legitimni predstavnici radnika, zaštitnici njihovih kolektivnih i pojedinačnih prava i nezamenjlјiv činilac socijalnog dijaloga. 
U saopštenju se ocenjuje i da prestanak povlašćivanja određenih poslodavaca kojima država i danas dozvolјava da ne plaćaju doprinose i poreze stvoriće ravnopravnu tržišnu utakmicu u kojoj je najisplativiji zadovolјan i motivisan radnik, a ne iskorišćen, bespomoćan i - neproduktivan. 
Tako će poslodavci koji poštuju prava radnika na tršištu imati prednost, a ne trpeti zbog toga, smatra Zaštitnig građana.
U saopštenju se navodi i da Zaštitnik građana posebno pozdravlјa odluku Vlade Srbije da, po njegovoj preporuci, Poreska uprava vrati nepravilno obračunati solidarni porez na kumulativno isplaćene zarade trudnicama i drugim radnicima.
''Podsećamo i da žene čine 51,3 odsto stanovnika Srbije, a da ih je u odnosu na muškarce zaposleno 16 procenata manje. Neravnopravnost žena na radu kršenje je njihovih prava, uzročnik drugih oblika diskriminacije i nanosi štetu ekonomskom i društvenom razvoju zemlјe'', navodi se u saopštenju. 
Zaštitnik građana je pozvao i organe javne vlasti da svojim primerom zapošlјavanja osoba sa invaliditetom obezbede punu primenu Zakona o rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom. 
U saopštenju se navodi i da treba da nastoje da mere racionalizacije koje se planiraju u javnom sektoru dodatno ne ugroze prava te posebno ranjive grupe građana, na rad, samostalan i dostojanstven život.

Izvor: Tanjug

 

 

 

Za podnosenje zahteva potrebno je da overite u sluzbi obracuna zarada   Administrativnu  zabranu ( 2x ) i Potvrdu o visini primanja ( 1x )

Isplata  pozajmica – kredita , i zakazivanje isplata  za zaposlene u Beogradu vrsice se u :

Filijala:BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 72-74

Kontakt – 011 34 40 047 ; 34 40 131 ; 34 40 037 ; 34 40 071  ; 34 40 077

Direktor filijale: Gordana Jeremić , 063 10 66 228 ; 011 34 40 014

Saradnici: 063 684 159 ; 063 684 139

 

POZAJMICE PIRAEUS BANKE

Pozajmice su odobravaju  svim zaposlenima radnicima  na neodređeno vreme, koji su članovi JOS-a, bez uslova prebacivanja  zarade.
Odobrenje pozajmice i isplata se vrši u istom danu u filijalama Piraeus banke u ulici Bulevar Kralja Aleksandra 72 – 74 ( preko puta hotela Metropol ).
Visina pozajmica se odobrava u iznosu od 25.000 do 300.000 dinara
Pozajmice su dinarske i odobravaju se na period od 12  i 24 meseca , a vi kao klijenti nemate troškove obrade kredita, plaćanja kreditnog biroa i izdavanja menica.
Sva dokumentacija za odobrenje pozajmice nalazi se u sluzbi vaseg racunovodstva
Naplata mesečnih obaveza vršiće se putem administrativne zabrane
Rate za otplatu pozajmica su FIKSNE I NE MENJAJU SE U TOKU  OTPLATE

PRILOG:

1. ADMINISTRATIVNA ZABRANA
2. POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA
3. POZAJMICA PIREUS BANKE
4. SPISAK FILIJALA PIREUS BANKE


 

 

BLIC KEŠ KREDIT

 

 Uživajte u posebnim pogodnostima Blic keš kredita:

 

Ø  Odobrenje keš kredita od 25.000,00 RSD na 12 mesečnih rata, uz veoma fleksibilne uslove bez obzira na kreditnu sposobnost;

Ø  Iznos kredita do 300.000,00 RSD, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta;

Ø  Odobrenje pozajmice će se vršiti po ubrzanoj proceduri;

Ø  Bez troškova apliciranja i obrade kredita;

Ø  Bez naknade kreditnog biroa i menica;

Ø  Pozajmica je dinarska na 12 ili 24 mesečne rate;

Ø  Fiksna nominalna kamatna stopa 12% sa prenosom zarade, odnosno 21 % za klijente bez prenosa zarade**;

Ø  Bez naplate interkalarne kamate od momenta isplate kredita do plaćanja prve rate;

Ø  Naplata se vrši putem administarativne zabrane, u jednakim mesečnim anuitetima;

Ø  Kamata se obračunava na ostatak duga, metod obračuna kamate je proporcionalni;

Ø  Potrebna minimalna mesečna zarada 18.000,00 RSD

 *Reprezentativni primer:

IZNOS POZAJMICE**

100.000,00 RSD

(sa prenosom zarade)

100.000,00 RSD

(bez prenosa zarade)

Rok otplate ( u mesecima)

12

12

 

Kamatna stopa - NOMINALNA

12% fiksno

21% fiksno

Anuitet

8.884,88 RSD

9.311,38 RSD

Troškovi menice

0

0

Trošak kreditnog biroa

0

0

Trošak apliciranje i obrade

0

0

Iznos kamate za period otplate

6.618,56 RSD

11.736,56 RSD

Održavanje tekućeg računa

100,00 RSD mesečno

0

Kamatna stopa - EFEKTIVNA

13,84 %

20,85 %

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznos kredita 31.900 rsd. Period otplate:24 meseca. Nominalna kamatna stopa (NKS): 12%, fiksna. Efektivna kamatnastopa (EKS).19,45%. Proporcionalni metod obračuna. Mesečni trošak vođenja tekućeg računa; 100 rsd. Ukupan dug zaotplatu: 38.500 rsd. Mesečna rata: 1.500 rsd. Nominalna i efektivna kamatna stopa su izražene na godišnjem nvou, EKSrađen na dan 10.2.2016.

 ZA DODATNE INFORMACIJE POZOVITE FILIJALU PIRAEUS BANKE

 

Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe, u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u državnim organima, međusobni odnosi učesnika ovog ugovora, postupak izmena i dopuna ovog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.
Kolektivnim ugovorom utvrđuju se veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom, kao i prava koja nisu utvrđena zakonom, ukoliko zakonom nije određeno drukčije.

Član 40.
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a član uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u skladu sa zakonom.
Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu osnovu uredne dokumentacije, a najviše do neoporezivog iznosa u sladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Članom uže porodice u smislu ovog člana smatraju se bračni drug, vanbračni drug, kao i deca rođena u braku i van braka.

Član 43.
Zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć za slučaj:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice;
7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji pogine u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;
8) rođenja deteta zaposlenog - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.
Članovima uže porodice u smislu ovog člana, smataju se bračni drug, vanbračni drug, deca, rođene braća i sestre, braća i sestre po ocu i majci, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj.
Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tač. 1 ) do 5) ovog člana priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije, a najviše do visine tri prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.
Visina pomoći u toku godine, u slučaju utvrđenom u stavu 1. tačka 6) ovog člana priznaje se najviše do visine dve prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.
U slučaju da su oba roditelja zaposlena u državnim organima, pravo iz stava 1. tačka 8) ovog člana, ostvaruje majka deteta.
Zaposleni može da ostvari pravo na solidarnu pomoć, ukoliko pravo na ortopedska pomagala, aparate za rehabilitaciju, lekove i dr. nije ostvareno u skladu sa drugim propisima iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja, boračko-invalidske zaštite i drugim propisima.
Zahtev, sa pratećom medicinskom dokumentacijom, za dodelu solidarne pomoći, zaposleni podnosi Komisiji za dodelu solidarne pomoći, koja se nalazi u Centrali PU u Beogradu, preko matičnog Regionalnog odeljenja (Beograd, Novi Sad, Priština, Niš i Kragujevac). Više informacija o radu komisije i načinu podnošenja zahteva možete dobiti u regionalnim odsecima za ljudske i materijalne resurse.

PKU za državne organe - preuzmi

 

SSSS | 18. mart 2016.

Razgovori o eventualnom povećanju minimalne zarade u Srbiji nastaviće se nakon formiranja nove vlade, jer trenutno nije ni moguće o tome pregovarati, izjavili su danas predstavnici Socijalno ekonomskog saveta (SES).
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković podsetio je da je taj sindikat, zajedno sa Ujedinjenim granskim sindikatima
„Nezavisnost podneo inicijativu za povećanje minimalca u februaru, ali i naveo da sada vlada nije u kapacitetu da o tome pregovara. 
Dve reprezentativne sindikalne centrale zatražile su da minimalna cena rada sa 121 bude povećana na 140 dinara po radnom satu, čime bi minimalna mesečna zarada iznosila 24.360 dinara. 
“Tek nakon formiranja vlade ćemo ući u to. Gledaćemo da se ne ponovi da razgovori ponovo startuju polovinom avgusta”, rekao je on u Vladi Srbije na konferenciji nakon što je Ministarstvo privrede SES-u predočilo plan za Godinu preduzetništva. 
Vuković je podsetio da je rok za određivanje minimalca za 2017. 15. septembar, ali bi, kako je naveo, trebalo da postoji mogućnost da se i tokom ove godine promeni nivo minimalne zarade. 
Predsednik Unije poslodavaca Srbije i član SES-a Nebojša Atanacković rekao je da su sindikati tražili da se razmatra mogućnost povećanja minimalca, ali da će sačekati formiranje nove vlade da taj zahtev ponovo aktuelizuju. 
Poslodavci bi, kako je naveo, mogli da podrže određeno povećanje, u skladu sa inflacijom, ali ne i onoliko koliko predlažu sindikati. 
Izvor:Tanjug

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 6 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH