2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

23.11.2016.

Predsednicima OO sindikata po organizacionim jedinicama u Poreskoj upravi, koji do danas nisu sazvali i održali sastanke u vezi izjašnjavanja sindikalnog članstva i svih ostalih zaposlenih radnika, u vezi donošenja odluke o štrajku, stavljamo na raspolaganje primer izgleda zapisnika koji se mora sačiniti i dostaviti predsedniku JOS-PURS.

ZAPISNIK SA SASTANKA – (doc)

 

Dopis Ministarstva finansija - (pdf)

 

Obzirom da je Ministarstvo finansija, svojim dopisom, iz razloga koje navodi, odbilo da pozitivno reši zahteve koje je naš sindikat u ime poreznika i porezničke struke uputio 04.11.2016. godine, a ministarstvu trebalo čitavih 12 dana da odgovori upravo ono što se i dalo predvideti, i s obzirom na činjenicu da smo, iz nepoznatog razloga, mnogima u resornom ministarstvu „trn u oku“ i „kamen u cipeli“, još jednom pozivamo sve sindikale odbore u organizacionim jedinicama PU, a pre svega predsednike osnovnih organizacija da pod hitno, a najkasnije do petka (25.11.2016.god.) organizuju zborove-sastanke u svojim sredinama, na kojima će se, pored članova sindikata i svi ostali zaposleni radnici, izjasniti da li su za organizaciju, eventualnog, na zakonu zasnovanog štrajka u PU i o tome dostave zapisnike sa potpisima zaposlenih predsedniku JOS-PURS, na poznatu mail adresu.
Određeni broj filijala i ekspozitura, a ponajpre sa teritorije AP Vojvodine, je već dostavio svoje zapisnike u kojima listom podržava ovakav vid borbe za prava poreznika Srbije, ugled i čast profesije, i za koje, do sada, u svim prethodnim vladama Srbije niko nije mario.
A i što bi, kada su njihovi pogledi uprti ka sebi samima i njihovim mentorima (tzv. prijatelji, braća, kumovi)!

Beograd  7.11.2016

Nakon otvorenog pisma koje je JOS-PURS uputio na adrese premijera Vlade Srbije i ministra finansija, u pomenutom ministarstvu održan je sastanak na kome su učestvovali šef kabineta ministra finansija Bruno Đuran, direktor Poreske uprave Dragana Marković , kao i državni sekretari Nenad Mijailović i Mirjana Ćojbašić , sa jedne strane i predsednik JOS-PURS Milan Dumić, sa druge strane.
Predsednik sindikata Milan Dumić je, tom prilikom, zatražio od predstavnika ministarstva da se poslednje „obnarodovano“ povećanje zarada odnosi i na zaposlene u Poreskoj upravi, iz mnogo razloga, ali pre svega zato što poreznici Srbije obavljaju jedan od najvažnijih državničkih poslova, prikupljanje javnih prihoda - poreza, čime na direktan način utiču na stanje javnih finansija i omogućavaju nesmetano  funkcionisasnje kompletne države.
Takođe, na sastanku su razmatrane i dodatne aktuelne teme, kao što su pitanje reforme Poreske uprave, pravilnik o nagrađivanju i sistematizacija radnih mesta.
Na kraju razgovora, dogovoreno je da će se, nakon povratka ministra finansija iz posete Svetskoj banci,  resorni ministar odrediti u odnosu na naše zahteve upućene njemu lično i premijeru Vlade Srbije i o tome nas obavestiti.
Ukoliko odgovor Vlade u odnosu na naše opravdane i argumentovane zahteve bude negativan, ovaj Sindikat zadržava pravo da sve zaposlene u Poreskoj upravi Srbije, nakon sprovođenja određenih procedura i radnji, koje će organizovati i pripremiti Odbor JOS-PURS i predsednici i rukovodstva osnovnih organizacija sindikata u svim organizacionim delovima PU, u kojima sindikat postoji i funkcioniše, pozove na obustavu rada – ŠTRAJK!
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE JE NAKON PREKIDA RAZGOVORA SA MINISTARSTVOM ZA DRŽAVNU UPRAVU, AKTIVIRAO ODLUKE SVOG PREDSEDNIŠTVA OD 01.11.2016. GODINE, KOJIMA JE DOGOVORENO STUPANJE U GENERALNI ŠTRAJK DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE.
Nalaže se predsednicima svih osnovnih organizacija sindikata u PU, da u toku naredne radne nedelje održe sastanke u svojim organizacionim jedinicama, na kojima će se članovi sindikata i svi zaposleni izjasniti da li su za stupanje u štrajk i o tome pismeno, u vidu sačinjenih zapisnika, sa potpisima zaposlenih kao znakom potvrde, izveste predsednika JOS-PURS, dostavljanjem overenih zapisnika na njegovu mail adresu.

Beograd, 09.11.2016.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljeni su 09.11.2016.godine pregovori Predsedništva Sindikata uprave Srbije i predstavnika Ministarstva po pitanju kretanja zarada u 2017.-oj godini.

Odgovor o tome šta (ni)je dogovoreno nalazi se u dokumentu, u prilogu.

PRILOG - OPŠIRNIJE

04.11.2016.

Poštovani poreznici,
Predsednik JOS-PURS je danas, putem mail-a i poštanski, na adrese predsednika Vlade Srbije, Aleksandra Vučića i ministra finansija, Dušana Vujoviće, te predstavnika Kancelariji MMF-a u Srbiji i Poreskoj upravi, Sebastijanu Sosi i Krisu Barlou, uputio otvorena pisma u kojima je, u ime našeg Sindikata i svih poreznika Srbije, izrazio protest zbog načina na koji se Vlada Srbije, premijer i ministar finansija lično, odnose prema poreznicima i Poreskoj upravi, u kojima se zahteva otpočinjanje socijalnog dijaloga na relaciji Sindikat PURS – Vlada Srbije i Ministarstvo finansija.
Razlozi su brojni, pre svega zbog toga što Poreska uprava nebrigom države, odnosno onih koji njome rukovode, u poslednjih 15-ak godina nezadrživo srlja u propast i sve više podseća na napuštenu železničku stanicu pored koje su već odavno prošli svi njeni vozovi.
Za 6 godina, promenjeno je 6 direktora, za poreznike je posla sve više, a poreznika sve manje, kojom li se logikom naši poslodavci rukovode, otpočinjanjem socijalnog dijaloga hteli bi da saznamo.
Dotle, poreznička se
muka i neizvesnost nastavlja.....

Poziv Aleksandru Vučiću, predsedniku Vlade

Poziv Dušanu Vujoviću, ministru finansija

Ko je on-line

Ko je na mreži: 7 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH