2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

 Beograd, 14.11.2018.

 

 

PREDLOG SINDIKATA PU za transformaciju PU po kome bi se ista, u najkraćem roku, mogla sprovesti izgledala bi na sledeći način:
- Filijale Beograd Centar, Novi Sad, Kragujevac i Niš treba da budu
Vodeće filijale koje će u budućnosti, do 2023. godine činiti četiri buduća centra za kontrolu. Preuzimanjem zaposlenih iz bivših RC-ova u  ove filijale, imaćemo po 200 i više zaposlenih i zato one mogu da imaju više odseka Kontrole i Naplate razvrstane po složenosti poslova. Zaposleni u RC su kadar sa najvišim zvanjima i znanjem. Zaposleni u vodećim filijalama u budućnosti treba da budu okosnica tj. udarna pesnica Poreske uprave, koji će obučavati mlađi kadar.
- Glavnim filijalama bez obzira koliko ih bude, 36 ili 40, treba ustanoviti stvarni broj zaposlenih koji su neophodni za nesmetano obavljanje rada filijale.
- Servisi - bivše filijale B i C treba da postoje i obavljale bi samo poslove vezane za preduzetnike i fizička lica, a ne bi imali Terensku kontrolu. Servisi bi odgovarali direktoru Vodeće ili Glavne filijale.
- Poreska mesta-bivše grupe i odseci treba i moraju da postoje u svakom mestu i bila bi vezana za Vodeću, Glavnu filijalu ili Servis. Broj ljudi odrediti preba broju akata koji obrađuju vezano samo za fizička lica. Svaki predsednik opštine daće besplatan prostor, samo da Poreska uprava ne izađe kompletno iz njihove opštine kako bi njihovi birači bili pošteđeni maltretiranja i putovanja u drugi grad ili opštinu da bi ostvarili svoje pravo.
Nedopustivo je da se gase organizacione jedinice širom Srbije i da ljudi putuju u drugo mesto, a da rade isti posao.
Ne želimo, nipošto i ni na koji način, da se ponavlja reforma iz 2003. godine, kojom su napravljene greške koje nikad nisu ispravljene.

PRILOG - Predlog sindikata za transformaciju PURS

 

 

 

Beograd, 01.10.2018.

Na zahtev Sindikata uprave Srbije održan je sastanak u Ministarstvu finansija na kome su učestvovali predsednik Sindikata uprave Njegoš Potežica, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali sa saradnicima.
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se neće primenjivati u 2019. godini, a primena treba da počne 2020. godine;
Povodom zahteva za uvećanje zarada zaposlenih u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Republičkom geodetskom zavodu na kome je Sindikat insistirao, da se zaposlenima u naredna dva meseca izvrši isplata uvećanja za 2018. godinu u visini od 5% i da uvećanje zarada u 2019. godini prati uvećanja ostalih u državnim organima i lokalnim upravama Srbije;
Stav Ministarstva je da povećanje zarada za ove delatnosti bude isti kao i kod drugih, a da za 2018. godinu nema uvećanja, zbog zakonskog ograničenja.
Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014) će biti stavljen van snage do 2020. godine , kada će biti izvršeno vraćanje 10% umanjenih zarada.
Zarade u 2019. godini zaposlenih u ovim delatnostima – državnim organima, lokalnim upravama, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Republičkom geodetskom zavodu i drugim službama i fondovima biće uvećane za 7%.
Sindikat je tražio isplatu jednokratne pomoći svim zaposlenima u 2019. godini i povećanje dnevnica za službeni put u zemlji do ne oporezivog iznosa, a Ministarstvo je prihvatilo iznete argumente i u naknadnim konsultacijama izvestiće Sindikat uprave Srbije o ova dva zahteva.

 

Prilog - Informacija sa održanog sastanka u MFIN od 31.10.2018.godine

 

Beograd, septembar 2018.

Poštovane koleginice i kolege,
iz priloga mo
žete preuzeti i upoznati se sa Aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija - Poreska uprava i Pravilnikom o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava.

Prilog 1Sistematizacija PU

Prilog 2Pravilnik o platama

 

23.08.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,

želimo da vas informišemo o proteklim aktivnostima Radne grupe za transformaciju PU, koja je, dok su svi odmarali, vredno i naporno radila čitavo leto, jer Akt o transformaciji treba da se preda ministru finansija najkasnije do kraja septembra. Rad na novoj organizacionoj šemi i funkcijama koje PU treba da ima je izuzetno težak i zahtevan posao. Sindikat pokušava da kanališe sve negativne predloge koje dolaze od sektora u centrali. Dobar deo sektora je shvatio šta znači centralizacija i da osim glavnih filijala i njima pripadajućih servisa, ne treba da postoje RO. Jedan deo sektora se rukovodi ličnim interesima i pokušava da zadrži svoja RO što nije u skladu sa Akcionim planom Transformacije PU. Rad na ovom procesu još uvek nije završen i nadamo se da ćemo iznaći najbolje moguće rešenje.
Ono što zaposlene treba da obraduje je da kad god u radu radne grupe dođemo u ćorsokak, zbog dijametralno različitih stavova, uključi se direktorka PU Dragana Marković i razreši zatečenu situaciju.
Takođe, na prvoj sednici Narodne skupštine RS na dnevnom redu je i Predlog zakona o državnim službenicima i zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Za ceo javni sektor je velika nepoznanica kako će ubuduće da nam izgledaju plate i da li će one rasti ili stagnirati, ostaje da vidimo posle sednice Socijalno ekonomskog saveta (SES-a). Ono što možemo da vam kažemo da naš sindikat ne sedi skrštenih ruku.
Zakon kao zakon nudi mnogo benefita za inspektore i sve ljude koje rade na terenu i sa strankama, ali na nama je da pokažemo da li svi to zaslužujemo. Osnovno merilo za buduće dodatke biće pare u budžetu koje se donose.
Ono što posebno želimo da naglasimo je da radno mesto nikome nije zagarantovano, kao i gde će biti njegovo mesto izvršenja. Nadamo se da ćemo pronaći najoptimalnije rešenje po kome će 90% zaposlenih biti zadovoljno.
Ovom prilikom pozivamo sve direktore filijala da se uzdrže od negativnih stavova prema sindikatu i da počnu da sarađuju sa predsednicima sindikata oko budućih sistematizacija, kao i oko nagrađivanja, jer nisu oni sudbinu filijala dobili kao dete igračku pa da se sa njom igraju kako hoće. Pogotovo što dobar deo direktora, načelnika i šefova ne zaslužuje da bude na svojim mestima.
Imamo negativan primer jedne filijale u Beogradu gde direktorka nedozvoljava sastanak i smatra da ona nikome ne treba da polaže račune. Za sada nećemo reći o kome se radi, ali nakon obavljenog razgovora sa njom, ako nastavi po starom, itekako hoćemo. Znamo i za druge negativne primere po filijalama u Srbiji, i zato vas pozivamo da sva vaša saznanja o tome podelite sa Sindikatom, dostavljanjem podataka na poznate mail adrese sindikalnih predstavnika.
Nova sistematizacija i rešenja po kojima će jedan dobar deo zaposlenih imati značajno povećanje zarade, biće uskoro dostavljena i podeljena.
Sa reformom PU ide i reforma našeg sindikata. Ono što posebno želimo da još jednom naglasimo je da radno mesto nikome nije zagarantovano, kao i gde će biti njegovo mesto izvršenja. U budućoj reformi sindikat će pokušati da zaštiti sve zaposlene ali prvo i pre svega članove sindikata, a potom i ostale zaposlene. Naime, buduća sveobuhvatna transformacija PU podrazumeva pretresanje filijala, od čoveka do čoveka.
Pozivamo sve predsednike OO sindikata na povećanu budnost i oprez, da nikako ne gledaju samo i pre svega sebe, već da se aktivno uključe u sva tekuća dešavanja.

Beograd, 26.07.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom pitanja pojedinih zaposlenih u vezi nama nepoznatih ljudi iz udruženja Mreža inspektora Srbije (skr. MINS) koji ovih dana obilaze po Srbiji filijale i ekspoziture PU, pri tome nudeći učlanjenje zaposlenima u tu istu mrežu, obaveštavamo vas o sledećem - preuzmi iz priloga.

PRILOG - Saopštenje

 

 

23.07.2018.

Postovane koleginice i kolege, članovi sindikata,
u prilogu mozete pogledati Izveštaj o radu predstavnika Sindikata uprave Srbije u okviru Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta Zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Predstavnik našeg sindikata (JOS-PURS) je bio vođa pregovaračkog tima ispred granskog sindikata. Generalno, nacrti zakona su usaglašeni i daju veća prava zaposlenima.
I pored svega sa čime ćete se upoznati čitajući detaljan izveštaj iz priloga, svima onima koji i dalje žele, hoće i mogu da kritikuju i hejtuju rad granskog i jedinstvenog sindikata PU, iako u većni slučajeva nisu ni u
članjeni u naš sindikat, poručujemo im neka sasvim slobodno, zavaljeni u svoje daktilo ili neke druge stolice i fotelje, otkriveni ili sakriveni iza tastature svog pc-ija nastave do mile volje.
A mi ćemo, sa druge strane, i u budućem periodu, još jače, brže i bolje raditi u cilju dostizanja što boljeg standarda za zaposlene i humanije uslove u kojima trebamo raditi i (do)živeti i zasluženu penziju.
Sindikalni pozdrav svim pravim, dokazanim i, pre svega, vernim članovima i članicama JOS-PURS!

 

PRILOG - Izveštaj o radu, jul 2018. godine

SSSS | 11. Jul 2018.

 

Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od predsednice Vlade Srbije da se stavi van snage Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
U skladu sa Odlukom Predsedništva SSSS, donetoj na sednici 4. Jula, Savez zahteva da se, s obzirom na to je u naslovu Zakona i prvom članu naglašena privremenost ovakvog uređivanja osnovice za obračun zarada i drugih stalnih primanja, taj zakonski akt u najkraćem roku stavi van snage, a zarade zaposlenih u tom sektoru vrate na prethodni nivo.
Ukazivanje predstavnika SSSS na sednicama Socijalno ekonomskog saveta, koje su prethodile donošenju Zakona, da će time zaposleni u javnom sektoru biti dovedeni u neravnopravan položaj, sada su se i potvrdile u praksi, jer su niska primanja od novembarske plate 2014. godine doprinela da zaposleni i njihove porodice budu dovedeni na rub egzistencije.

Preuzmi - ZAHTEV

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH