2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Beograd, 01.12.2017.

Poštovani poreznici,
gospodin Miodrag Golović je, u kampanji POREZ PLATI DA TI SE DOBRIM VRATI sakupio, u državi Srbiji, najviše fiskalnih isečaka i podstrekivao sve oko sebe da i oni to čine, ne samo dok traje kampanja već i posle njenog završetka, pokrenuo inicijativu koja je prihvaćena i od strane direktorke Poreske uprave, Dragane Marković i Sindikata Poreske uprave, da se dana 09.12.2017. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Centrale Poreske  uprave Srbije, na Voždovcu, ul.Save Maškovića 3-5, organizuje  šahovski turnir pod sloganom POVUCI PRVI POTEZ - POREZ PLATI.
Učesnici ovog turnira su osam šahista iz Poreske uprave i još osam iz Grada Beograda.
S obzirom da od nove godine ide nova kampanja, želimo, da je, kao sindikat, unapred pomognemo.
Pozivamo sve zainteresovane da odvoje malo vremena i dođu na turnir, kako bi POVUKLI PRVI POTEZ (i platili porez, naravno).

Beograd, 30.11.2017.

 

Poštovane kolege,
izrada rešenja po novom Aktu o sistematizaciji radnih mesta je u toku.
Do kraja sledeće nedelje sva rešenja o raspoređivanju biće urađena i ekspeditovana po filijalama i ekspoziturama. Rešenja će da glase sa 24.11.2017.godine.
Povodom zlonamernih tvrdnji pojedinih zaposlenih da imamo najmanje plate od svih, kako to oni popularno tvrde, možete pogledati uporedni pregled plata zaposlenih u obrazovanju i Poreskoj upravi (koeficijent x cena rada = zarada).
Sutra ćemo objaviti podatke za FOND PIO, NACIONALNU SLUŽBU ZA ZAPOŠLjAVANjE, FOND ZDRAVSTVA I OSTALE DRŽAVNE SLUŽBE.

Preuzmi kompletan sadržaj

Beograd, 27.11.2017. godine

 

Prema nezvaničnim informacijama obavešteni smo da je Ministarstvo finansija određen broj zahteva Sindikata uprave Srbije uvažio, i to:

1.            Povećanje zarada u Poreskoj upravi Srbije je 10%;

2.            Povećanje zarada zaposlenih u državnim organima, opštinskim, gradskim i pokrajinskoj upravi iznosi za 2018. godinu 5%;

3.            Zakon o Budžetu za 2018. godinu planira sredstva za napredovanje državnih službenika kao i isplatu namešteničke nagrade („čl. 10 Na osnovu člana 48 stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. gl. RS 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14) utvrđuje se procenat namenjen za ostvarene rezultate rada nameštenika kao i sredstva za napredovanje državnih službenika.

4.            Nacrt Zakona o budžetskom sistemu za 2018. godinu ne stavlja van snage odredbe Posebnog kolektivnog ugovora i omogućava isplatu novogodišnjih paketića za decu;

5.            Nacrt Zakona o budžetu za 2018. godinu planira sredstva za isplatu jubilarnih nagrada;

6.            Sindikat uprave Srbije je pokrenuo inicijativu za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ili izradu novih Posebnih kolektivnih ugovora.

7.            Na predlog sindikalnih organizacija upućen je hitan zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija da se zaposlenima u državnim organima, opštinskim, gradskim i pokrajinskim upravama, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Republičkom fondu penzijsko invalidskog osiguranja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Republičkom geodetskom zavodu, privrednim komorama i drugim organima i organizacijama, do kraja 2017. godine isplati solidarna pomoć (iz sopstvenih sredstava) u iznosu od 22.500,00 dinara zbog veoma lošeg materijalnog položaja zaposlenih, koji od 2014. godine nisu imali povećanje zarada, kao ni mogućnost bilo kog vida isplata pomoći, nagrada, bonusa, napredovanja, paketića...usled čega zaposleni i njihove porodice žive na rubu egzistencije čiji se materijalni položaj svakim danom sve više urušava.

SINDIKAT UPRAVE SRBIJE & JOS PURS

Poštovane koleginice i kolege,
obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije usvojila, potpisala, a Službeni glasnik u svom broju 101/2017 od 10.11.2017. godine objavio Pravilnik o izmenama pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava, čime su ispunjeni svi preduslovi za početak izrade i podele novih rešenja o sistematizaciji zaposlenima u Poreskoj upravi.
U prilogu možete preuzeti i pogledati u čemu se ogledaju izmene gore spomenutog pravilnika.

PRILOG – Pravilnik o platama u PU

Poštovane kolege i koleginice, članovi sindikata JOS-PURS,

Želimo da Vas informišemo u vezi najnovijih dešavanja koja su usledila nakon prosleđivanja usvojene sistematizacije  radnih mesta u PU.
U međuvremenu, u utorak 26. septembra, održan je i sastanak između direktora PU Dragane Marković, predsednika sindikata Milana Dumića i člana odbora Mikice Beševića, na kojem je tema bila „aktuelna sistematizacija i poboljšanje standarda zaposlenih“.
Ono što pojedini zaposleni ne mogu, a često i ne žele, da shvate  je to da je  socijalni dijalog na nivou PU, između našeg Sindikata i menadžmenta PU, na čelu sa direktorom, dostigao istorijski maksimum, za period od 2007. godine do danas. Kada bi na nivou Srbije svi ostali direktori filijala imali takav isti civilizacijski osećaj potrebe za socijalnim dijalogom sa Sindikatom, kao što ga ima direktor PU, ne bi se pravili kao da su „oblasni šerifi“ ili „gospodari svemira“, već bi zasukali svoje rukave, često od previše laktanja poderane, i zajedno sa sindikatom neprestano radili ili sarađivali u cilju sveopšteg dobra zaposlenih u organizacionim jedinicama na čijem su čelu!
Svemu tome doprinose i upadljivo besposlene kolege, koje osim kritika na račun našeg Sindikata, kao i poslodavca, očigledno ili ne znaju ili nemaju ništa pametnije da rade, a najčešće i ne pripadaju sindikalnom članstvu.
Želimo da određeni broj direktora pohvalimo ali i određeni broj da prozovemo, takođe i kolege koje samo gledaju isključivo sebe, smatrajući da PU postoji zbog njih i za njih, isključivo. Direktor PU Dragana Marković je, doslovce, na kolegijumu direktora istakla da nijedan proces u PU, što se tiče reforme, sistematizacije, plata se ne sme odvijati bez učešća i konsultacija sa Sindikatom.
Međutim, na terenu su stvari sasvim drugačije. Pa tako direktor Filijale Niš, na primer, smatra da je njegova privatna stvar koga će i gde da rasporedi i ne želi dijalog sa predstavnikom sindikata, šef ljudskih resursa Regionalnog odeljenja Beograd takođe je privatizovala raspoređivanje zaposlenih, isključujući i direktore filija i predstavnike sindikata iz tog procesa.
Takođe, imamo primere gde zaposleni, poput koleginice iz Aranđelovca, iako je predviđena za napredovanje, izražava protest što će i druga koleginica napredovati, i to na mnogo niže radno mesto, jer smatra da je to nepravedno i nezasluženo.
Za sada nećemo navoditi sva njihova imena, ali ćemo kasnije i to učiniti, ukoliko ne koriguju svoje stavove po pitanju saradnje sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u Poreskoj upravi.
Ispred Sindikata PU, želo bih da pohvalim direktore Filijala Požega, Prijepolje, Nova Varoš, Čačak, Kraljevo, Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Novi Pazar, Palilula, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd1, Novi Beograd 2, Zemun, Vračar, Šabac, Stara Pazova, Zrenjanin, Vršac, Pančevo, Novi Sad1, Novi Sad2, Inđija, Aranđelovac, Čukarica, Zaječar, Regionalna Odeljenja Kragujevac i Beograd, Centralu PU i CVPO.
Imamo primera gde su direktori ocenjivali zaposlene sa trojkom, a posle ih predlagali za napredovanje. Takođe, imamo primera gde direktori uopšte nisu predložili zaposlene za napredovanje, a sada okrivljuju Centralu PU i Sindikat.
Poštovana Gospodo! Svi Vi koji u poslednje vreme prozivate Sindikat i pozivate na neko ujedinjenje, očigledno imate i previše slobodnog (u okviru radnog) vremena a malo petlje da pokrenete bilo šta i doprinesete na pravi način našoj borbi za veća prava i bolji standard zaposlenih u PU.
U tom slučaju vas molimo da, ukoliko više ne želite, ili niste nikada ni bili deo šire zajednice koja već dovoljno dugo postoji, sprovedite neku svoju ličnu inicijativu do kraja i, eventualno, napravite neki novi, drugi, bolji sindikat, jer će i nama, možda, biti mnogo lakše kada u budućnosti dva sindikata pregovaraju sa jednim poslodavcem.
Takođe, najljubaznije molimo sve one koji nisu i  ne žele biti članovi ovog Sindikata, da se istom ne obraćaju za bilo kakvu vrstu pomoći. Sindikat poseduje sopstvenu bazu podataka o tome ko su mu članovi i isključivo ćemo o njima voditi računa i za njihov se interes zauzimati, svuda i na svakom mestu.

 

Poštovane kolege,
s obzirom na aktuelnost novousvojene sistematizacija radnih mesta u PU, molim vas da gde god da je došlo do propusta u predviđanju radnih mesta po organizacionim jedinicama ili gde direktori, iz bilo kog razloga, ne žele dati odgovarajuće predloge, vaše primedbe  pošaljite na e-mail adresu predsednika sindikata, milan.dumic@purs.gov.rs.
U prilogu ovog dopisa mo
žete videti aktuelnu sistematizaciju radnih mesta, iz avgusta meseca 2017. godine.

Prilog - Akt o sistematizaciji r.m., avgust 2017. godine

 

 

Poštovane kolege,
Akt o sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi, Centrala PU dostavila je direktorima filijala, kako bi potvrdili predloge za napredovanja, koje su ranije dostavili, u maju mesecu tekuće godine.
Preporuka sindikata svim zaposlenima je da se aktivno interesuju za svoj status, kada je ovaj tekući proces u pitanju.
Sindikat je, sa svoje strane, kao neko ko je davao konkretne predloge, učinio šta je i koliko je mogao, u skladu sa zakonom.
Prema usvojenoj sistematizaciji, predviđena su radna mesta, sa višim koeficijentima, za napredovanje onih zaposlenih koji su bili na spiskovima koje je sindikat blagovremeno dostavio poslodavcu.
Na vama je, koleginice i kolege, da ispratite proces do kraja, do trenutka dok ne dobijete novo rešenje o raspoređivanju, sa unetim izmenama, kako je to bilo dogovoreno i predviđeno sistematizacijom i kako se ne bi desilo da vaši direktori po filijalama, iz bilo kog razloga, u poslednji čas promene svoje predloge i uskrate vam prethodno odobrena napredovanja.

 

Vlada Srbije, na sednici održanoj 17.08.2017. godine, usvojila je predlog Akta o sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi Srbije, kojim će, kao što smo ranije u više prilika napominjali, značaj broj poreznika biti unapređen u viša poreznička zvanja, bez ikakvih korekcija u pogledu broja radnika koji je PU predložila, a Vlada na sednici prihvatila i usvojila.

Predsednicima OO sindikata učlanjenim u JOS-PURS,
obaveštavamo vas da ste, na zahtev Republičkog zavoda za statistiku, dužni da u što kraćem roku popunite i RZS-u dostavite tražene opšte podatke o sindikalnoj organizaciji kojom rukovodite i podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, na način kako je dato u prilogu 1 koji vam dajemo na uvid.
Naročitu pažnju skrećemo na tačku 4. Prijave o razvrstavanju - matični broja pravnog lica u okviru koga se osniva sindikalna organizacija – u ovom polju trebate uneti 17667505!
Popunjenu prijavu i prateća dokumenta (fotokopija rešenja o osnivanju, o ovlašćenom licu ili promenama u nazivu i sl.) dostavite elekronskim putem, na mail adresu milos.vukmirovic@stat.gov.rs.

Prilog 1 - popunjen obrazac prijave

Prilog 2 - blanko obrazac prijave

Prilog 3 - uputstvo RZS-a

 

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava, koji su zajednički odradili JOS-PURS i Poreska uprava, usvojen je od strane Ministarstva finansija i objavljen u Službenom glasniku RS.

Pravilnik o platama i izmene-dopune pravilnika možete preuzeti i pogledati ovde.

Dana 12.07.2017.godine, u Centrali PU, održan je sastanak Оdbora JOS-PURS kojem je prisustvovao i pomoćnik direktora - direktor  Sektora za ljudske resurse, Miroslav Micić.
Predsednik sindikata Milan Dumić i direktor Sektora za ljudske resurse Miroslav Micić informisali su članove Odbora o zajedničkim aktivnostima koje su, u predhodnom periodu, vodili poslodavac i sindikat.
Najnovijom odlukom Vlade RS o maksimalnom broju zaposlenih u državnim organima
, PURS je, pored zdravstva, jedini organ kome je povećan broj zaposlenih sa 5459 iz 2015. godine na 5850 u 2017. godini.
Broj trenutno zaposlenih u PURS nije dovoljan za obavljanje osnovnih funkcija kontrole i naplate javnih prihoda.
PURS je
u proteklih nekoliko godina suočena sa stalnim, enormnim odlivom kadrova. Za pomenuti broj zaposlenih koji su do sada otišli u penziju ili iz drugih razloga napustili PURS, godinama unazad nije vršeno zanavljanje kadrova, a zbog poznatih okolnosti je u proteklom periodu bilo čestih izmena rukovodstva, te nije bilo vremena za sprovođenje konkursa.
Konsolidacijom i uspostavljanjem novog upravljačkog kadra u PURS, u drugoj polovioni 2016. godine stekli su se uslovi, između ostalog, i za raspisivanje konkursa za popunu 100 izvršilačkih mesta, što je samo početak „podmlađivanja“ naše uprave, tj. prvi korak u nizu sličnih koji će uslediti u 2017.
godini, kako bi se broj zaposlenih u PURS podigao na 5850 na neodređeno , plus 10%  na određeno radno vreme i ugovore o privremenim i povremenim poslovima.
Konkurs za 100 izvršilačkih radnih mesta je završen i odštampana su rešenja koja će u toku sledeće nedelje biti poslata na teren. Pravilnik o nagrađivanju je objavljen u Službenom glasniku RS.
Na sastanku sa tadašnjom ministarkom a sadašnjom premijerkom dobili smo zeleno svetlo da raspišemo konkurs za sva nepopunjena radna mesta, što je negde oko 870 radnih mesta. Radna mesta koja su dobijena određivanjem maksimalnog broja zaposlenih (ima ih oko 390) namenjena su isključivo za mlade ljude - pripravnike koji će, uglavnom, biti raspoređeni po filijalama.
Akt o sistematizaciji radnih mesta u PURS-u je urađen i dostavljen Vladi RS na potpis. Novina u aktu o sistematizaciji je da naziv ekspoziture je izbačen a umesto njih se formiraju odeljenja, odseci i grupe, u zavisnosti od broja zaposlenih.
Takođe novim aktom je predviđeno napredovanje 580 zaposlenih u viša zvanja što čini 12% od ukupnog broja zaposlenih.
U nastupajućem periodu, najvažniji zadaci koji se postavljaju pred Poresku upravu su povećanje naplate poreza i sprečavnje sive ekonomije. PURS planira njihovo sprovođenje, tako što će izvršiti izmenu organizacione srukture uz smanjenje broja organizacionih jedinica, povećanje mobilnosti zaposlenih, obezbediti potpunu IT podršku, kao i optimalni broj dobro obučenih kadrova.
Rukovodstvo i JOS Poreske uprave, zajednički, smatraju da je u cilju održanja postojećeg nivoa funkcije i povećanja efikasnosti Poreske uprave, Vlada Srbije, preko ministarstava finansija i državne uprave, nakon više obavljenih sastanak i konsultacija na relaciji sindikat i menadžment PU sa resornim ministarstvima,  odredila potreban broj zaposlenih u ovom državnom organu, a one koji sada rade, izmenama i usvajanjem novog Pravilnika o platama koji je u izradi stimulisati da ostanu u Poreskoj upravi i da rade na propisanim poslovima.
Predviđena je i izmena ZPPA kojom će se izjednačiti zvanja u osnovnim i pratećim funkcijama u PURS-u. Visoka stručna sprema će bez obzira koje su funkcije imati pet zvanja gde će ljudi moći brže da napreduju.
Izmenama određenih zakonskih odredbi, rad na određeno vreme biće produžen sa jedne na dve godine, dok će naredni javni konkursi za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta biće oglašavani na internet prezentaciji PURS-a, na portalu E-uprave, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji SUK-a.
U
slučajevima privremenog premeštaja državnih službenika u istom državnom organu neće biti ograničeno već dok traje potreba službe, ukoliko ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste, obrazovanja, znanja i sposobnosti predviđenih aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.
Uvođenje novih poslovnih procesa kao rezultat izmene poreskih i drugih zakona uticao je na raznovrsnost poslova u Poreskoj upravi, gde su poreznički poslovi dominanti ali više nisu jedini (konverzija zemljišta, provera namenskog trošenja kreditnih sredstava, kontrola sredstava za navodnjavanje i odvodnjavanje, kontrola menjačkih i deviznih poslova, kontrola zaštite autorskih i srodnih prava, programiranje), povećao je nivo složenosti i obim poslova i zahteva dovoljan broj visoko obučenih kadrova.
Kroz rad na transformaciji PURS, definisaće se i nova organizaciona šema, u kojoj će doći do ukrupnjavanja broja organizacionih jedinica, uz smanjenje broja postojećih i formiranja tzv. vodećih filijala, tako da bi smo umesto dosadašnj
eg broja imali do 36 organizacionih jedinica – glavnih filijala sa pripadajućim servisima, CVPO i  Centralu PURS.
Pri svemu tome najbitnije je napomenuti da ovaj proces, koji će se odvijati u više faza u PURS, ni na koji način neće uticati da bilo ko od zaposlenih ostane bez radnog mesta, odnosno neće biti otpuštanja.
S
matramo da Republika Srbija, kao poslodavac, treba permanentno da podržava dalji razvoj Poreske uprave, kroz podšku vrednostima koje ta uprava ima u ljudskim resursima.

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH