2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Dana 23.4.2019. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održani su sastanci za usaglašavanje odredbi Posebog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za lokalne samouprave.
Sindikat je izneo uslove za potpisivanje kolektivnih ugovora i to: da Posebni kolektivni ugovori sadrže odredbe za isplatu naknade za:

·        topli obrok

·        regres

·        dnevnice

·        troškove prevoza za dolazak na posao i sa posla

Zahtevi Sindikata biće upućeni na ponovno mišljenje predsedniku Vlade Republike Srbije i Ministru finansija, nakon čega će biti održan novi sastanak.

18.04.2019.

 

Posle tri meseca usaglašavanja teksta PKU za državne organe sindikatu je dostavljen sasvim različit tekst od onoga koji je usaglašen. Osvrnućemo se samo na deo koji se tiče materijalnih davanja.
U tekstu su izbačeni ČLAN 44. i 45. KOJIM SE REGULIŠU topli obrok i reges koji bi za 28000 državnih službenika i nameštenika iznosili:
-REGRES za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 3000.00 din mesečno, puta 12 meseci, to iznosi MILIJARDU DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU,
-TOPLI OBROK za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 4400.00 dinara mesečno, puta 11 meseci (ne isplaću je se kada se koristi godišnji odmor), to iznosi MILIJARDU I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU.
Šta su DVE MILIJARDE I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA za topli obrok i regres naspram 11 MILIJARDI din koje će država da izdvoji za kredite u švajcarcima, za ljude koji su sami ušli u rizik kredita. Nije ih država terala na to .
U članu 38. Dodatak za dodatno opterećenje na poslu u prelaznim i završnim odredbama potrebno je da rukovodioci organa planiraju, za tekuću i naredne dve godine, sredstva potrebna za te namene što je apsolutno nemoguće. To se rešava rebalansom budžeta ili prebacivanjem sa jedne aproprijacije na drugu.
U članu 47. gde se regulišu TROŠKOVI PREVOZA za dolazak i odlazak sa posla ubačen je još jedan stav koji na mala vrata pokušava da progura mišljenje Ministra finansija (mišljenje nije obavezujuće stariji akt je PKU i zakon) i koji je kontradiktoran sa stavom 1 ovog člana. U prvom stavu poslodavac je dužan a u drugom može. ŠTA TO ZNAČI?
U članu 48. izbačeno je minimalni iznos paketića za decu koji nemože biti manji od polovine neoporezivog iznosa. Znači opet imamo slučaj iz predhodnog perioda da poslodavac može dati zaposlenom i dinar po detetu. Bili smo svedoci gde su pojedina ministarstva isplaćivala maksimum a pojedina po dve hiljade, a za predhodne tri po 1000 dinara.
Ono što je izmenjeno je je član 46. kojim se regulišu jubilarne nagrade gde se umesto doasdašnjih 25% svaka naredna jubilarna godina uvećava se za 30%.
U članu 31. kojim se reguliše iz čega se satoji plata prvi put piše da se osnovna plata se određuje množenjem  koeficijenta  sa osnovicom, a izbačena je odrednica da je u koeficijentu sadržan topli obrok i regres.
Ono što ministarstvo još nije dostavilo je i finalni predlog uredbe o nakdadi troškova i otpremnina. Imamo saznanje da će i uredba biti izmenjena u odnosu na ono što smo usaglasili.
Nadamo se da će ova Vlada RS imati razumevanja za težak materijalni položaj zaposlenih, pogotovo srednje i više školske spreme i promeniti mišljenje. Poslodavac veoma vešto koristi svoju poziciju gde pokušava da diskredituje sindikat i da ga dodatno oslabi,  namerno je odugovlačeno sa usaglašavanjem teksta PKU jer su znali da  predhodni PKU ističe  21.03.2019.godine, a znaju ako se ne potpiše novi PKU da će zaposleni biti uskraćeni za jubilarne nagrade, prevoz, solidarnu pomoć, broj dana godišnjeg odmora, plaćeno odsustvo gde će zaposlenima  krivac biti sindikat, dok sa druge strane ako se potpiše ovakav PKU zaposlenima će opet krivac biti sindikat zašto nemaju topli obrok i regres i moraju da koriste mesečne karte a ne da im se novac uplaćuje na račun.
Poštovane kolege, veoma teška i delikatna situacija za sve zaposlene u državnim organima i predstavnike sindikata. Vaše predloge, primedbe i sugestije možete proslediti mejlom na adresu sindikata (napredovanje@sind-pu.rs). Stvar je veoma hitna, rok je do ponedeljka 22.aprila 2019.godine.

 

IZJAŠNJAVANJE O PRIHVATANJU POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

17.04.2019.

DOPIS U VEZI PKU - Preuzmi

PREDLOG PKU ZA DRŽAVNE ORGANE - Preuzmi

 

ZAHTEV PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTRU FINANSIJA

08.04.2019.

Dopis Vladi Republike Srbije

 

DANAS KONSULTACIJE MINISTARA

03.04.2019.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić obavestio je predsednika Sindikata Njegoša Potežicu, da će se danas u 16 časova održati konsultacije Ministra za finansije, Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu i utvrditi konačan predlog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnim upravama Srbije koje će Vlada Republike Srbije na sutrašnjoj sednici usvojiti.

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE

02.04.2019.

Što se tiče postupka statusa Posebnih kolektivnih ugovora obaveštavamo Vas da je predsednik Sindikata urgirao za brže pribavljanje mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Odbora za zakonodavstvo.
Do sada je Odbor dao pozitivno mišljenje na predlog Kolektivnog ugovora, očekujemo da u najkraćem roku Ministarstva daju mišljenja.

 

ODLUKA O OBELEŽAVANjU 1. MAJA – MEĐUNARODNOG DANA RADA

25.03.2019.

ODLUKA O OBELEŽAVANJU 1. MAJAPreuzmi

Portal PURS, 25.03.2019.

Na portalu PURS objavljen je Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija - Poreska uprava, kojim su, između ostalog, spojene kancelarijska i terenska kontrola čime se sada ona deli na analitičku (bivša kancelarijska) i operativnu (bivša terenska) i pogašena su radna mesta devizno-menjačkih poslova (prešli u NBS).

 PRILOG - Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji r.m. u Poreskoj upravi

Beograd I 27.02.2019.

Komisija za dodelu solidarne pomoći zaposlenima u PU je otpočela sa radom u 2019-oj godini. Zahteve za dodelu solidarne pomoći, sa pratećom medicinskom dokumentacijom, šaljite preko pisarnica matičnih filijala, na adresu komisije. Predsednik komisije za dodelu solidarne pomoći je Slađana Bačević Nuhbegović (načelnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor Centrale PU) i prema njenim rečima, od sada pa nadalje, sve informacije vezane za rad pomenute komisije možete dobiti isključivo na pisarnici Centrale PU.
Takođe, dosadašnje tehničko lice u komisiji za dodelu solidarne pomoći, koleginica Valentina Janković neće učestvovati u njenom daljem radu.

 Beograd, 25.02.2019.

 

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je počeo da se primenjuje od  01.01.2019 godine, definisano je da poslodavac izvrši nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti.

S obzirom da je ocenjivanje zaposlenih za 2018. godinu završeno i da postoje svi elementi za primenu zakona, zahtevamo od poslodavca da to odmah i učini.

 

PRILOG:

1. Zahtev JOS poslodavcu za nagradjivanje zaposlenih

2. Zakonski osnov za inicijativu sindikata

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 6 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH