2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Sistematski pregled zaposlenih u PURS u 2024. godini

16.04.2024.

Poštovani,

saglasno odredbama člana 23. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (Službeni glasnik RS, br. 38/19, 55/20, 51/22), sredstva za sprovođenje utvrđenih mera za otklanjanje rizika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući i sredstva za prevenciju radne invalidnosti zaposlenih se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

S obzirom na činjenicu da su u tekućoj budžetskoj godini odobrena i izdvojena sredstva za sistematske preglede zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije  u skladu sa navedenim i drugim odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, stručne službe su sprovele postupak i zaključile ugovore o obavljanju sistematskog pregleda sa ovlašćenom zdravstvenom ustanovama trenutno za RO Novi Sad, RO Niš i Filijalu Kosovska Mitrovica (za RO Beograd i RO Kragujevac postupak je u toku ) i utvrdile

1.     Vrstu pregleda prema polu zaposlenih;

2.     Plan za sprovođenje sistematskog pregleda (raspored i obim pregleda u skladu sa vrstom posla koji obavlja zaposleni – terenski ili kancalarijski rad).

 

 

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH