2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

18.03.2020.

 

Poštovani članovi Sindikata! Poštovani radnici!
U Republici Srbiji je proglašeno vanredno stanje i predložene su mere za vreme vanrednog stanja. Sindikat preduzima i predlaže odgovarajuće mere za zdravstvenu, materijalnu i radnu zaštitu radnika. Situaciju u kojoj se nalazimo moramo shvatiti ozbiljno i disciplinovano poštovati sprovođenje preporuka i mera Vlade Republike Srbije. Najveća vrednost našeg društva je zdrav radnik i zdrava nacija!
Poštovani, o daljim bližim informacijama i odlukama Predsedništva Saveza sindikata Srbije sa sednice održane 17.3.2020. godine bićete obavešteni putem našeg sajta.

 

PRILOG:

Uredba o organizovanju rada str.1

Uredba o organizovanju rada str.2

Uredba o merama str.1

Uredba o merama str.2

17.03.2020.

 

 

Poštavane koleginice i kolege, članovi sindikata
odlukom predsednika Rebublike Srbije, zbog pandemije Corona virusa, i u našoj državi je uvedeno vanredno stanje, koje podrazumeva čitav niz propisanih mera koje se moraju trenutno i na dalje sprovoditi od strane celokupnog društva, dakle i zaposlenih u PURS.
Sve aktivnosti koje definišu rad i postupanje zaposlenih u PURS biće propisane i javno objavljene od strane direktora i menadžmenta PURS, o čemu će Sindikat odmah informisati sindikalno članstvo i sve zaposlene u PURS putem internet sajta naše sindikalne organizacije.

 

8. MARTA DAME BIRAJU...

DUBROVNIK-NEUM-SPLIT-VODOPADI KRAVICE

  

NEUM – Jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Neum se nalazi naspram poluostrva Pelješac, na Jadranskoj obali, između Dubrovnika sa jedne i  Makarske i Splita sa druge strane. Sam geografski položaj Neuma svrstava ga u red jednog od najatraktivnijih letovališta na Jadranskoj obali. Veliki broj hotela, lepe plaže, šetalište dugo nekoliko kilometara, brojni restorani i klubovi pored plaže, samo su neke od referenci koje Neumu donose ogroman broj turista u ljetnjoj sezoni. Omiljeno mesta balkanaca za vreme prvomajskih raznika, kada je grad jednako pun turista kao i u sred letnje sezone. Posebnu čar ovom putovanju daju poseta Dubrovniku i Splitu....

Program putovanja:

1.dan NOVI PAZAR 05.03.2020.
2.dan DUBROVNIK-NEUM 06.03.2020.
3.dan NEUM-SPLIT-NEUM 07.03.2020.
4.dan NEUM-PČITELJ-VODOPADI KRAVICE 08.03.2020.
5.dan NOVI PAZAR 09.03.2020. 

Cena aranžmana: 75 evra (na 3 rate po 25€)

PRILOG - Kompletan program putovanja 

 

Beograd, 04.02.2020.

 

Imajući u vidu da se Jedinstvenoj organizaciji sindikata javlja sve veći broj zaposlenih sa zahtevom za isplatu solidarne pomoći povodom težih bolesti i hiruških intervencija, a sredstva koja se dobijaju su simbolična, to je Jedinstvena organizacija sindikata Poreske uprave Srbije potpisala sa kompanijom DUNAV OSIGURANjE AD ugovor o poslovnoj saradnji, o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija. Ovo osiguranje obuhvata različite rizike i sume osiguranja koje možete videti u ponudi u prilogu.
Ova vrsta osiguranja je na dobrovoljnoj bazi tako da je potrebno ovaj dopis sa prilozima (obrazac izjave, uslove za kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja - nezgode, bolesti i hiruških intervencija kompanije Dunav osiguranje ad, kao i zaključeni ugovor) proslediti svim predsednicima sindikata Poreske uprave kako bi svi zaposleni bili upoznati sa istim.
Napominjemo da svi zaposleni u Poreskoj upravi koji žele da prihvate osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija treba da potpišu izjavu (u 3 primerka). Obustava će se vršiće kod konačnog obračuna zarade za mesec u kom je zaposleni potpisao izjavu. Potpisane izjave se dostavljaju predsednicima OO sindikata.

Prilog:

Izjava o prihvatanju osiguranja

 Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

 Ugovor o životnom osiguranju

Ugovor o neživotnom osiguranju

Ponuda

Administrativna zabrana

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH