2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Sa kompanijom DELTA ĐENERALI potpisan ugovor o kolektivnom dodatnom zdravstvenom osiguranju zaposlenih i za slučaj težih bolesti i slučaj hiruških intervencija, odnosno operacija

16.04.2024.

Odredbe PKU - Osiguranje zaposlenih 

Član 27.

(1) Poslodavac je dužan da pod jednakim uslovima kolektivno osigura zaposlene za slučaj smrti, posledica nezgode, profesionalnog oboljenja, povrede na radu i gubitka radne sposobnosti, radi obezbeđenja naknade štete.

(2) Poslodavac je u obavezi da, pre raspisivanja javne nabavke za zaključenje ugovora o osiguranju iz stava 1. ovog člana, pregovara i pribavi saglasnost reprezentativnog sindikata u organu.

(3) Poslodavac organizuje i obezbeđuje zdravstvenu zaštitu zaposlenih o svom trošku, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i planiranim finansijskim sredstvima.

(4) Poslodavac može, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, da obezbedi dodatno zdravstveno osiguranje, za isti iznos premije osiguranja za lečenje u zdravstvenim ustanovama – u državnom ili privatnom vlasništvu - sa kojima osiguravajuća kuća ima ugovor, kao i da za svoje zaposlene organizuje penzijski plan u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, po osnovu koga bi vršio uplate penzijskog doprinosa najviše do visine neoporezivog iznosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 PRILOG 1 - Polisa za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica i za slučaj težih bolesti i slučaj hiruških intervencija, odnosno operacija

 PRILOG 2 - Polisa za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Ko je on-line

Ko je na mreži: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH