2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Informacija o sistematizaciji radnih mesta i sistematskim pregledima za zaposlene u PURS

03.10.2023.

 

Poštovane kolege,

povodom sistematizacije radnih mesta koja je okačena na portalu PU, želimo da vas obavestimo o sledećem:

Sistematizacija je pretrpela veoma male izmene i dopune sa čim sindikat nije bio saglasan. U predhodnom periodu imali smo 2 sastanka sa direktorom PU Draganom  Marković gde smo se usaglasili da se svim  zaposlenima, koji već duži vremenski period nisu napredovali a ispunjavaju uslove, izađe u susret i omogući napredovanje. Direktorka je podržala takav predlog i želi da se već jednom podvuče crta što se tiče napredovanja. Tom prilikom je i dogovoreno na koji način da se to uradi kroz dopunu sistematizacije, gde samo dolazi do preraspodele u broju izvršilaca (smanjuje se broj u nižem zvanju a povećava u višem). Spiskovi zaposlenih, članova sindikata i onih koji to nisu, blagovremeno smo dostavili pomoćniku direktora za ljudske resurse Maji Vujović, na proveru.

Nakon izvršene provere dostavljenih spiskova, uslediće sastanak sa direktorom PU Draganom Marković, pomoćnikom direktora Majom Vujović i predstavnicima našeg sindikata, kako bi se dogovorio način i dinamika izrade dopune sistematizacije. U narednom periodu svi zaposleni dobiće nova rešenja po sistematizaciji koja je usvojena u šestom mesecu tekuće godine, jer zakonski rešenja moraju biti podeljena, a nakon njih nova rešenja koja budu stizala odnosiće se samo za one koji budu napredovali.

Takođe želim da vas informišem da je PU, nakon što smo obavestili direktorku Draganu Marković da smo mi jedini organ u sastavu MFIN-a koji nema organizovane sistematske preglede, zaslugom sektora koji je zadužen za to i nije odradio svoj deo prethodno zadatog posla. Direktorka je  intervenisala u MFIN-u i dodeljeno nam je 90 miliona dinara za te namene. Nakon toga je, naravno, i raspisan tender za nabavku sistematskih pregleda. Poslednji dan za podnošenje dokumentacije je 02.10.2023.god. Nakon tog roka odabraćemo ponuđača, te će konačno biti organizovani sistematski pregledi za sve zaposlene. Obaveštenje o uslugama koje smo tražili biće naknadno objavljeno na internet strani sindikata. Ono što vam za sada možemo reći je da radi se o širokom spektru pregleda, mnogo širem od uobničajenih pregleda kod lekara opšte prakse.

Na kraju, obaveštavamo sve članove sindikata da je produžen rok važenja Sporazuma o uslovima za rad sindikata u PU na još godinu dana, bez izmena u sadržaju.

O svim novim i aktuelnim dešavanjima u vezi sistematizacije i sistematskih pregleda, bićete naknadno i blagovremeno informisani putem sajta sindikata.

Ko je on-line

Ko je na mreži: jedan gost i nema prijavljenih članova

VRH