2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Vežbajte gde i šta želite uz FITPASS (2)

21.05.2024.

 

Koleginice i kolege, 

dobili smo ponudu za FITPASS. 

Fitpass članarina pruža mogućnost svakodnevnog korišćenja rekreacije po vašem izboru : bazen, jogu, tenis, ples, fudbal, košarku, pilates, skvoš, kuglanje, teretanu, jahanje, klizanje, aktivnosti za trudnice, borilačke veštine, paintball, streljaštvo i druge aktivnosti koje su u njihovom sistemu. 

Informaciju o partnerima (objektima u sistemu) možete pronaći na sajtu Fitpassa: https://fitpass.rs/objekti

Fitpassom se ne opredeljujete za jednu vrstu rekreacije ili jedan centar, već u toku jednog meseca (30 dana), možete praviti izbor i baviti se raznim aktivnostima u različitim objektima, partnerima Fitpassa.

Kartica se može koristiti jednom dnevno. Znači u jednom danu se možete opredeliti za jednu aktivnost.

Članarina pokriva osnovne vidove rekreacije, za dodatne aktivnosti postoji doplata. Na sajtu partnera možete proveriti na šta se odnosi članarina u Fitpassu, a za šta je potrebna doplata.

Svaki zaposleni koji se odluči na korišćenje Fitpass-a ima mogućnost naručivanja dodatne članarine za blisku osobu po istim pogodnostima.

Termin se može ustupiti detetu do 15 godina starosti, uz prisustvo roditelja.

Cena članarine zavisi od broja prijavljenih : 

***6 - 20 = 3,500,00 dinara

**21 - 50 = 3.200,00 dinara

*51 - 150 = 3.000,00 dinara

Za početak: do 23. maja 2024.godine, potrebno je da mi se jave svi koji su zainteresovani, kako bih na vreme dostavila spisak Fitpasu da nam omogućili  rekreacijju  od  01.06.2024. godine. 

Zaposleni koji se prijave, čalanarinu plaćaju po isteku meseca u kom su bili prijavljeni na spisku dostavljenom Fitpassu, od akontacije za taj mesec. 

Npr. ako ste se prijavili za juni mesec, članarina će biti odbijena od vašeg primanja 05.07.2024.godine.

Svi koji se prijave jednom, ostaće prijavljeni za svaki naredni mesec, (nije potrebno svaki mesec se prijavljivati).

U slučaju da iz bilo kog razloga u narednom mesecu nećete koristiti usluge Fitpassa, potrebno je do 23. u tekućem mesecu, da se javite kako bi vas skinuli sa spiska za naredni mesec.

Ponovna aktivacija članarine kao i prijave novih članova su do 23. u tekućem mesecu za naredni mesec.

Ako su vam potrebne još neke informacije, ako nisam sve potrebno navela, posaljite mi mejli ili me pozovite (Merima Jovanović, Centrala PURS, email: merima.jovanovic@purs.gov.rs , telefon 0116969381).

Svi smo svesni koliko je pokret  u vidu rekreacije bilo kog tipa značajan za naš organizam i nadam se da je ova ponuda dobar put da nađemo  vremena za sebe. 

Pozdrav,

FITPASS i Merima Jovanović

Sa kompanijom DELTA ĐENERALI potpisan ugovor o kolektivnom dodatnom zdravstvenom osiguranju zaposlenih i za slučaj težih bolesti i slučaj hiruških intervencija, odnosno operacija (2)

16.04.2024.

 Odredbe PKU - Osiguranje zaposlenih 

Član 27.

(1) Poslodavac je dužan da pod jednakim uslovima kolektivno osigura zaposlene za slučaj smrti, posledica nezgode, profesionalnog oboljenja, povrede na radu i gubitka radne sposobnosti, radi obezbeđenja naknade štete.

(2) Poslodavac je u obavezi da, pre raspisivanja javne nabavke za zaključenje ugovora o osiguranju iz stava 1. ovog člana, pregovara i pribavi saglasnost reprezentativnog sindikata u organu.

(3) Poslodavac organizuje i obezbeđuje zdravstvenu zaštitu zaposlenih o svom trošku, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i planiranim finansijskim sredstvima.

(4) Poslodavac može, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, da obezbedi dodatno zdravstveno osiguranje, za isti iznos premije osiguranja za lečenje u zdravstvenim ustanovama – u državnom ili privatnom vlasništvu - sa kojima osiguravajuća kuća ima ugovor, kao i da za svoje zaposlene organizuje penzijski plan u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, po osnovu koga bi vršio uplate penzijskog doprinosa najviše do visine neoporezivog iznosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 PRILOG 1 - Polisa za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica i za slučaj težih bolesti i slučaj hiruških intervencija, odnosno operacija

 PRILOG 2 - Polisa za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Ugovor o poslovnoj saradnji sa tehničkim pregledom BP COM doo Beograd (2)

Sa kompanijom DELTA ĐENERALI potpisan ugovor o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija (2)

 

25.02.2022. 

Imajući u vidu da se Komisiji za dodelu solidarne pomoći kao i Jedinstvenoj organizaciji sindikata  javlja se sve veći broj zaposlenih sa zahtevom za isplatu solidarne pomoći povodom težih bolesti i hiruških intervencija, a sredstva su ograničena to je poslodavac Ministarstvo finansija-Poreska uprave Srbije potpisala sa kompanijom DELTA ĐENERALI ugovor o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija. Ovo osiguranje obuhvata rizike i sume osiguranja koje možete videti u prilogu.

Napominjemo da svi zaposleni pre podnošenja bilo kakvog zahteva Komisiji za dodelu solidarne pomoći u Poreskoj upravi prvo pogledaju uslove pod kojim su osigurani od strane poslodavca.

Takođe sve zahteve prema Jedinstvenoj organizaciji upućivati isključivo preko predsednika OO sindikata gde mora da postoji pečat i potpis da su saglasni sa podnetim zahtevom i da je ubeležen broj tekućeg računa na koji treba izvršiti uplatu

Prilog:

Polisa osiguranja

Tabela težih bolesti

Tabela hirurških intervencija

 

Potpisani sindikalni ugovori o poslovnoj saradnji sa kompanijama Simpo, Gigatron, Beo Car, beo guma, Tehnomanija, Ing.Opačić, Tref sport, Univers Co, Mia mara, Movem, Vitorog promet, Jovanović&sinovi - master food, Kozmetika Afrodita i Forma Ideale

Ugovor o poslovnoj saradnji sa OČNOM KUĆOM JEVTIĆ

 

 

Internet adresa - http://www.ocnakucajevtic.rs

 

 

 

Ugovor o poslovnoj saradnji sa INTERSPORT S TRGOVINOM – sportska oprema i rekviziti

Potpisan ugovor sa Domom zdravlja EUROMEDIK o pružanju medicinskih usluga

Ko je on-line

Ko je na mreži: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH