2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Beograd, 26.07.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom pitanja pojedinih zaposlenih u vezi nama nepoznatih ljudi iz udruženja Mreža inspektora Srbije (skr. MINS) koji ovih dana obilaze po Srbiji filijale i ekspoziture PU, pri tome nudeći učlanjenje zaposlenima u tu istu mrežu, obaveštavamo vas o sledećem - preuzmi iz priloga.

PRILOG - Saopštenje

 

 

23.07.2018.

Postovane koleginice i kolege, članovi sindikata,
u prilogu mozete pogledati Izveštaj o radu predstavnika Sindikata uprave Srbije u okviru Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta Zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Predstavnik našeg sindikata (JOS-PURS) je bio vođa pregovaračkog tima ispred granskog sindikata. Generalno, nacrti zakona su usaglašeni i daju veća prava zaposlenima.
I pored svega sa čime ćete se upoznati čitajući detaljan izveštaj iz priloga, svima onima koji i dalje žele, hoće i mogu da kritikuju i hejtuju rad granskog i jedinstvenog sindikata PU, iako u većni slučajeva nisu ni u
članjeni u naš sindikat, poručujemo im neka sasvim slobodno, zavaljeni u svoje daktilo ili neke druge stolice i fotelje, otkriveni ili sakriveni iza tastature svog pc-ija nastave do mile volje.
A mi ćemo, sa druge strane, i u budućem periodu, još jače, brže i bolje raditi u cilju dostizanja što boljeg standarda za zaposlene i humanije uslove u kojima trebamo raditi i (do)živeti i zasluženu penziju.
Sindikalni pozdrav svim pravim, dokazanim i, pre svega, vernim članovima i članicama JOS-PURS!

 

PRILOG - Izveštaj o radu, jul 2018. godine

SSSS | 11. Jul 2018.

 

Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od predsednice Vlade Srbije da se stavi van snage Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
U skladu sa Odlukom Predsedništva SSSS, donetoj na sednici 4. Jula, Savez zahteva da se, s obzirom na to je u naslovu Zakona i prvom članu naglašena privremenost ovakvog uređivanja osnovice za obračun zarada i drugih stalnih primanja, taj zakonski akt u najkraćem roku stavi van snage, a zarade zaposlenih u tom sektoru vrate na prethodni nivo.
Ukazivanje predstavnika SSSS na sednicama Socijalno ekonomskog saveta, koje su prethodile donošenju Zakona, da će time zaposleni u javnom sektoru biti dovedeni u neravnopravan položaj, sada su se i potvrdile u praksi, jer su niska primanja od novembarske plate 2014. godine doprinela da zaposleni i njihove porodice budu dovedeni na rub egzistencije.

Preuzmi - ZAHTEV

 

18.06.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,
s obzirom da Poreska uprava ima veliki broj nepopunjenih radnih mesta, postoji eventualna mogućnost da  se raspiše  konkurs za popunjavanje tih izvršilačkih radnih mesta.
Ideja direktorke Dragane Marković i pomoćnika direktora za ljudske resurse Miroslava Micića je da se popune upražnjena radna mesta u višim zvanjima, kako bi se nakon toga raspisao konkurs za popunjavanje radnih mesta u nižim zvanjima, gde bi se javio mlađi kandidati, starosti do 30 godina.
Na osnovu ove ideje, upućeno je  jedno adekvatno obaveštenje direktorima filijala, u kome je navedeno da je potrebno da u skladu sa racionalizacijom i organizacijom poslova u filijali analiziraju mogućnost napredovanja poreskih službenika, koji zakonom ispunjavaju propisane uslove za napredovanje, kako bi se eventualno popunjavanje radnih mesta vršilo polazeći od najnižeg zvanja.
Zakonski uslovi propisuju da, u skladu sa članom 169lj. ZPPPA, poreski službenik može da napreduje premeštanjem na izvršilačko radno mesto čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju kao i na radno mesto rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: Ne mogu se preskakati poreznička zvanja - na primer Poreski inspektor 2 može da napreduje u neposredno više zvanje Poreski inspektor 1)
Da bi se dao predlog za napredovanje premeštajem, odgovarajuće radno mesto mora biti upražnjeno u sadašnjoj sistematizaciji (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: U nekoj filijali upražnjeno  je radno mesto Viši poreski inspektor 2, na to upražnjeno radno mesto može se predložiti Poreski inspektor 1, na ovo upražnjeno radno mesto koje ostaje Poreskog inspektora 1  može se predlagati dalje do najnižeg zvanja, ako je moguće sa zakonske strane).
-Prvo radno mesto mora biti upražnjeno i poreski službenik mora ispunjavati uslove za rad na radnom mestu na koje se premešta
-Protiv njega nesme biti pokrenut disciplinski postupak zbog povrede radne dužnosti, niti sme biti kažnjavan u poslednje dve godine pre sticanja zvanja
-Potrebno je da je poreski službenik dva puta uzastopno pre sticanja neposredno višeg zvanja ocenjen ocenom ističe se, dok za napredovanje u najvišim zvanjima mora biti ocenjen ocenom naročito se ističe.
Mole se svi direktori filijala da, zajedno sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica i predsednicima sindikata, sagledaju sve mogućnosti za premeštaj, tj napredovanje poreskih službenika, a ne da to ostane mrtvo slovo na papiru.
Takođe, mole se i svi predsednici sindikata, u svim filijalama, da se sastanu sa direktorima filijala i zajednički iznađu odgovarajuća rešenja.

ZBOG SVEGA NAVEDENOG, NE DOZVOLITE DA JEDINSTVENA MOGUĆNOST ZA NAPREDOVANjE U VIŠA ZVANjA ODE U NEPOVRAT, A DA SE RASPIŠE KONKURS I DOĐU NEKI NOVI LjUDI SA STRANE I POPUNE TA RADNA MESTA!
PREDSEDNICIMA OO SINDIKATA - UKOLIKO DIREKTORI VAŠIH FILIJALA ODBIJAJU SARADNJU SA SINDIKATOM PO OVOM BITNOM PITANJU, NE ŽELE ILI NE PREDLAŽU ZAPOSLENE ZA NAPREDOVANJE, DUŽNI STE DA PUTEM MAIL-a napredovanje@sind-pu.rs OBAVESTITE JOS-PURS, KAKO BI SMO INTERVENISALI KOD DIREKTORA PORESKE UPRAVE, SA KOJOM IMAMO ODLIČNU I ZAJEDNIČKU SARADNJU U REŠAVANJU I OVOG KAO I DRUGIH OTVORENIH PITANJA U PU SRBIJE!

 

 

08.06.2018.

Poštovane kolege,
prema izmenama i dopunama ZPPA koji je usvojen došlo je do smanjenja broja zvanja u osnovnim funkcijama sa osam zvanja smanjeno je na pet.

Uparivanjem zvanja u osnovnim i pratećim funkcijama doći će do korekcije koeficijenata za pojedina zvanja, i to:

- VIŠI PORESKI INSPEKTOR 1

- PORESKI INSPEKTOR 1

- PORESKI INSPEKTOR

Kako će to izgledati možete videti iz priložene tabele.

 PRILOG - Tabela sa izmenjenim koeficijentima za pojedina poreznička zvanja

Beograd, 14.05.2018. godine

 

Poštovani članovi sindikata i zaposleni,
u toku smo procesa razgovora i pregovora na relaciji Sindikat uprave Srbije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu a u vezi Izmene i dopune Zakona o državnim službenicima i Nacrta Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Republike Srbije, i zbog šireg uvida u ovaj postupak dostavljamo vam na uvid predloge koji se trebaju usaglasati i, na kraju, usvojiti u skupštinskom domu.

 

PRILOG:

Izmene i dopune Zakona o državnim službenicima i nameštenicima

Zakon o državnim službenicima - predlozi i primedbe

Zapisnik sa sastanka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa predstavnicima reprezentativnih sindikata

Nacrt Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Beograd, 15.03.2018. godinePotpisan Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

Sporazum

Izmene i dopune PKU

 

Beograd, 21.03.2018.

 

Poštovane kolege,
naš kolega Miroljub Pantović, zaposlen u Filijali Novi Beograd 1, ima suprugu koja se suočava sa  ozbiljnim zdravstvenim problemom (karcinom). Kako lečenje iziskuje velike materijalne troškove neophodna je i pomoć svih nas.
Ukoliko
želite da pomognete ovim putem možete dati svoju saglasnost za jednokratnu obustavu sredstva preko platnog spiska u iznosu za koji se opredelite.

Prilog 1 - Molba kolege Miroljuba Pantovića

Prilog 2Saglasnost za obustavu sredstava

Ko je on-line

Ko je na mreži: jedan gost i nema prijavljenih članova

VRH