2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Beograd, 13.06.2019.

Danas je u Centrali Poreske uprave Republike Srbije održan sastanak Odbora Jedinstvene organizacije Sindikata čija je glavna tema bila predstojeća reforma Poreske uprave. Sastanku je, na poziv predsednika Sindikata Milana Dumića, prisustvovala i direktorka Poreske uprave Republike Srbije, gospođa Dragana Marković sa najbližim saradnicima.

Direktorka Marković predočila je prisutnim predstavnicima sindikata korake koji su već sprovedeni u pripremama za reformu i novu organizacionu strukturu Poreske uprave, naglasivši napore koji su učinjeni kako niko od zaposlenih ne bi ostao bez posla.
„Izvesti reformu bez otpuštanja je izuzetno teško ali mi ćemo u tome uspeti. Očekujem da se svi angažujete i pomognete upravi da ovaj težak posao iznese na kvalitetan i efikasan način“ - reči su Dragane Marković.
Pored toga, direktorka je napomenula da ima saznanje da je na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojen predlog Akta o sistematizaciji radnih mesta kojim se uspostavlja nova organizaciona struktura Poreske uprave sa 37 filijala, novoosnovanim Sektorom za izdvojene aktivnosti i Sektorom za poresko računovodstvo.
Nakon razgovora na temu reformi Poreske uprave,  direktorka Marković je odgovarala i na druga pitanja predstavnika sindikata i poželela im sreću u daljem radu.

PRILOG – Zapisnik od 13.06.2019. godine

31.05.2019.

Sindikat uprave Srbije, Sindikat pravosuđa, SOPOS i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić su 30.5.2019. godine potpisali Poseban kolektivni ugovor za državne organe. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave su potpisali predsednik Sindikata uprave, Ministar i predstavnik Stalne konferencije gradova istog dana.

Kolektivni ugovori će biti objavljeni su Službenom glasniku RS dana 31.5.2019. godine.

Napomena:

  1. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ne primenjuje se na zaposlene u Pokrajinskim organima iz razloga što je potpisan kolektivni ugovor kod poslodavca;
  2. Zbog propusta resornog Ministarstva kod odredbi Kolektivnog ugovora koje se odnose na naknadu prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla u državnim organima, resorno Ministarstvo će dati Mišljenje o primeni odredbe.
  3. Visina dnevnice za službeni put je predmet Uredbe koja će biti doneta.

 

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE - potpisan

30.05.2019.

Poštovani članovi sindikata,
Jedinstvena organizacija sindikata PURS nije dala svoju saglasnost na sadržaj konačnog teksta predloga PKU za državne organe.

PRILOG:

- Predlog PKU za državne organe, od 29.05.2019.godine

- Dopis članovima Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije

17.05.2019

U cilju konačnog usaglašavanja odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za lokalne uprave Srbije zakazan je novi sastanak predsednika Sindikata uprave, Sindikata pravosuđa i SOPOS-a sa predsednikom Vlade Republike Srbije – Anom Brnabić i ministrom za finansije Sinišom Malim, dana 21.5.2019. godine sa početkom u 16 časova.

15.05.2019.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan je sastanak kome su prisustvovali ministar Branko Ružić, pomoćnik ministra Ivana Savićević sa saradnicima, predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica, predsednik Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević i predsednik SOPOS-a Milan Đurđević u cilju usaglašavanja odredbi Posebnih kolektivnih ugovora za državne organe i lokalne uprave Srbije i osnovnog zahteva Sindikata za definisanje isplate toplog obroka, regresa i dnevnica za službeni put.
Sindikati su ostali pri zajedničkom zahtevu da pitanje toplog obroka i regresa mora biti definisano u Posebnim kolektivnim ugovorima.
Ministar je predložio nastavak pregovora na sastanku koji će biti organizovan u najkraćem roku, na kome bi trebalo da prisustvuju predsednica Vlade Republike Srbije i Ministar finansija što je prihvaćeno od učesnika razgovora.

Dana 23.4.2019. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održani su sastanci za usaglašavanje odredbi Posebog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za lokalne samouprave.
Sindikat je izneo uslove za potpisivanje kolektivnih ugovora i to: da Posebni kolektivni ugovori sadrže odredbe za isplatu naknade za:

·        topli obrok

·        regres

·        dnevnice

·        troškove prevoza za dolazak na posao i sa posla

Zahtevi Sindikata biće upućeni na ponovno mišljenje predsedniku Vlade Republike Srbije i Ministru finansija, nakon čega će biti održan novi sastanak.

18.04.2019.

 

Posle tri meseca usaglašavanja teksta PKU za državne organe sindikatu je dostavljen sasvim različit tekst od onoga koji je usaglašen. Osvrnućemo se samo na deo koji se tiče materijalnih davanja.
U tekstu su izbačeni ČLAN 44. i 45. KOJIM SE REGULIŠU topli obrok i reges koji bi za 28000 državnih službenika i nameštenika iznosili:
-REGRES za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 3000.00 din mesečno, puta 12 meseci, to iznosi MILIJARDU DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU,
-TOPLI OBROK za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 4400.00 dinara mesečno, puta 11 meseci (ne isplaću je se kada se koristi godišnji odmor), to iznosi MILIJARDU I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU.
Šta su DVE MILIJARDE I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA za topli obrok i regres naspram 11 MILIJARDI din koje će država da izdvoji za kredite u švajcarcima, za ljude koji su sami ušli u rizik kredita. Nije ih država terala na to .
U članu 38. Dodatak za dodatno opterećenje na poslu u prelaznim i završnim odredbama potrebno je da rukovodioci organa planiraju, za tekuću i naredne dve godine, sredstva potrebna za te namene što je apsolutno nemoguće. To se rešava rebalansom budžeta ili prebacivanjem sa jedne aproprijacije na drugu.
U članu 47. gde se regulišu TROŠKOVI PREVOZA za dolazak i odlazak sa posla ubačen je još jedan stav koji na mala vrata pokušava da progura mišljenje Ministra finansija (mišljenje nije obavezujuće stariji akt je PKU i zakon) i koji je kontradiktoran sa stavom 1 ovog člana. U prvom stavu poslodavac je dužan a u drugom može. ŠTA TO ZNAČI?
U članu 48. izbačeno je minimalni iznos paketića za decu koji nemože biti manji od polovine neoporezivog iznosa. Znači opet imamo slučaj iz predhodnog perioda da poslodavac može dati zaposlenom i dinar po detetu. Bili smo svedoci gde su pojedina ministarstva isplaćivala maksimum a pojedina po dve hiljade, a za predhodne tri po 1000 dinara.
Ono što je izmenjeno je je član 46. kojim se regulišu jubilarne nagrade gde se umesto doasdašnjih 25% svaka naredna jubilarna godina uvećava se za 30%.
U članu 31. kojim se reguliše iz čega se satoji plata prvi put piše da se osnovna plata se određuje množenjem  koeficijenta  sa osnovicom, a izbačena je odrednica da je u koeficijentu sadržan topli obrok i regres.
Ono što ministarstvo još nije dostavilo je i finalni predlog uredbe o nakdadi troškova i otpremnina. Imamo saznanje da će i uredba biti izmenjena u odnosu na ono što smo usaglasili.
Nadamo se da će ova Vlada RS imati razumevanja za težak materijalni položaj zaposlenih, pogotovo srednje i više školske spreme i promeniti mišljenje. Poslodavac veoma vešto koristi svoju poziciju gde pokušava da diskredituje sindikat i da ga dodatno oslabi,  namerno je odugovlačeno sa usaglašavanjem teksta PKU jer su znali da  predhodni PKU ističe  21.03.2019.godine, a znaju ako se ne potpiše novi PKU da će zaposleni biti uskraćeni za jubilarne nagrade, prevoz, solidarnu pomoć, broj dana godišnjeg odmora, plaćeno odsustvo gde će zaposlenima  krivac biti sindikat, dok sa druge strane ako se potpiše ovakav PKU zaposlenima će opet krivac biti sindikat zašto nemaju topli obrok i regres i moraju da koriste mesečne karte a ne da im se novac uplaćuje na račun.
Poštovane kolege, veoma teška i delikatna situacija za sve zaposlene u državnim organima i predstavnike sindikata. Vaše predloge, primedbe i sugestije možete proslediti mejlom na adresu sindikata (napredovanje@sind-pu.rs). Stvar je veoma hitna, rok je do ponedeljka 22.aprila 2019.godine.

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 14 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH