2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

04.11.2016.

Poštovani poreznici,
Predsednik JOS-PURS je danas, putem mail-a i poštanski, na adrese predsednika Vlade Srbije, Aleksandra Vučića i ministra finansija, Dušana Vujoviće, te predstavnika Kancelariji MMF-a u Srbiji i Poreskoj upravi, Sebastijanu Sosi i Krisu Barlou, uputio otvorena pisma u kojima je, u ime našeg Sindikata i svih poreznika Srbije, izrazio protest zbog načina na koji se Vlada Srbije, premijer i ministar finansija lično, odnose prema poreznicima i Poreskoj upravi, u kojima se zahteva otpočinjanje socijalnog dijaloga na relaciji Sindikat PURS – Vlada Srbije i Ministarstvo finansija.
Razlozi su brojni, pre svega zbog toga što Poreska uprava nebrigom države, odnosno onih koji njome rukovode, u poslednjih 15-ak godina nezadrživo srlja u propast i sve više podseća na napuštenu železničku stanicu pored koje su već odavno prošli svi njeni vozovi.
Za 6 godina, promenjeno je 6 direktora, za poreznike je posla sve više, a poreznika sve manje, kojom li se logikom naši poslodavci rukovode, otpočinjanjem socijalnog dijaloga hteli bi da saznamo.
Dotle, poreznička se
muka i neizvesnost nastavlja.....

Poziv Aleksandru Vučiću, predsedniku Vlade

Poziv Dušanu Vujoviću, ministru finansija

SUS | 02.11.2016.

 

 

Poštovani članovi sindikata,
dana 01.11.2016. godine održana je sednica Rebupličkog odbora Sindikata uprave Srbije, u kompletnom sastavu, uz učesće predsednika sindikalnih organizacija lokalnih i državnih organa, kao članova.
Na sastanku je konstatovano, prema nezvaničnim informacijama dobijenim iz krugova Vlade, da se još uvek ne zna koje sve kategorije organa i organizacja će dobiti „povećanje“ zarada u iznosu od 5-6%, i da su konsultacije u Vladi u toku.
Republički odbor Sindikata uprave Srbije je usvojio, jednoglasnom odlukom, zaključak da je podela između organa i organizacija u okviru raznih ministarstava, od strane premijera i ministra finansija, o tome ko su malo prioriteniji u odnosu na one koji to nisu, u najmanje SKANDALOZNA, i nema uporište niti u Ustavu niti u bilo kom zakonskom propisu ili kolektivnom ugovoru.
Drugim rečima, Vlada Srbije, premijer i ministri nastavljaju pravno nasilje nad zaposlenima u državnim organima i lokalnim samoupravama, mimo odredbi Zakona o radu i ostalih pripadajućih zakona kojima su regulisani odnosi između države, kao poslodavca i reprezentativnih organizacija sindikata, kao navodnog socijalnog partnera.
Kada su smanjivane plate zaposlenima u javnom sektoru, smanjivane su SVIMA u jednakom procentu i zato je stav Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije da se u jednakom procentu SVIM zaposlenima VRATI OTETO, odnosno ODUZETO.
Takođe, ministar finansija Vujović se je veoma jasno i glasno pohvalio i izrazio svoje zadovoljstvo, u pogledu rezultata koje su, u prethodnom periodu, Poreska uprava i njeni zaposleni postigli, jer su planiranu naplatu javnih prihoda prebacili za više od 80 milijardi dinara, a opet, sa druge strane, izvisili za povećanje, odnosno vraćanje dela zarade koje bi trebali, po drugi put, dobiti zaposleni u nekim drugim ministarstvima.
Delegacija Sindikata uprave Srbije, u kojoj će biti i predsednik JOS-PURS Milan Dumić, će 03.11.2016. godine, u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu imati sastanak sa ministrom Anom Brnabić, kojoj će biti predočeni stavovi i uslovi koje Sindikat uprave Srbije smatra „crvenom linijom“ ispod koje neće prelaziti, u zaštiti interesa svojih članova, u borbi za golu egzistenciju onih koji se smatraju državnim i lokalnim službenicima i nameštenicima, i već odavno po svim ekonomskim parametrima, spadaju u socijalne slučajeve, a naročito zaposleni sa najnižim koeficijentima tj. primanjima.

 

Saopštenje

Zaključci

SSSS | 5. oktobar 2016.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić danas je obavestio ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića da su, u skladu sa zakonom, podaci o sindikalnom članstvu svrstani u grupu "naročito osetljivih".
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nalaže da se podaci o sindikalnom članstvu mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica o čijim podacima se radi.

Shodno tome, obrada tih podataka bez pristanka bila bi direktno suprotna članu 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predstavljala bi kažnjiv prekršaj, upozorio je Šabić.
Poverenik se pismom obratio Šarćeviću posle javnog reagovanja nekoliko sindikata prosvetnih radnika zbog toga što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naložilo direktorima škola da dostave spisak svih članova sindikata sa odgovarajućim ličnim podacima.
Izvor: Novosti

MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA na osnovu člana 55.stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeniglasnik RS”, br.79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 169b st.1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeniglasnik RS”, br.80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – drugi zakon, 62/06 – drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15 i 15/16)  i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-8076/2016 od 2. septembra 2016. godine, oglašava

javni konkurs

za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

 

 POGLEDAJ KONKURS

Beograd, 9.9.2016. godine

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan je 9.9.2016. godine sastanak socijalnih partnera.
U radu su učestvovali članovi Predsedništva Sindikata uprave Srbije i Ana Brnabić - ministar državne uprave i lokalne samouprave sa saradnicima: Ivan Bošnjak, Ivana Milinković, Bojana Potežica, Jelena Ljubinković, Tatjana Čaba i Ana Nikolić.
Predstavnici Sindikata su izneli pitanja koja se tiču zaposlenih u državnim organima i lokalnim upravama Srbije koja u narednom periodu treba rešiti:
 Da socijalni partneri nastave dijalog po svim pitanjima koja se tiču zaposlenih u državnim organima i lokalnim upravama Srbije;
 Primena odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe;
 Poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u ovim delatnostima;
 Rad Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora i Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora;
 Vratiti osnovicu za isplatu zarada na prethodni nivo;
 U lokalnim upravama gde je došlo do smanjenja zarada, nalogom inspekcije, predsednici Sindikata treba da se obrate Sindikatu uprave Srbije u cilju otklanjanja nedostataka i vraćanja zarada na prethodni nivo;
 Reforma državne uprave u ovoj i narednoj godini;
 Primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ne sme dovesti do smanjenja zarada zaposlenih;
 Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
 Učešće Sindikata u izradi i donošenju Zakona o budžetu i Zakona o budžetskom sistemu za 2017. godinu;
 Povećanje zarada u javnom sektoru mora da se odnosi na ceo javni sektor - sve direktne i indirektne korisnike budžeta;
 Način obračuna minimalne zarade zaposlenih da se vrši u skladu sa Zakonom;
 U sklopu poglavlja XIX i uloga Sindikata mora biti adekvatna kao u zemljama članicama Evropske unije;
 Socijalni dijalog na lokalnom nivou ne postoji;
 Na nivou lokalnih samouprava svi korisnici budžeta moraju imati ista prava;
 Izrada Zakona o platama zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ne sme proći bez učešća Sindikata;
 Uloga Stalne konferencije gradova i opština; 
Dogovoreno je da se sledeći sastanak održi u narednih 15 dana.

 

27.06.2016.

Poštovane kolege,
Direktor Poreske uprave Dragana Marković donela je rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi.
Jedan od članova radne grupe je i predsednik JOS-a, Milan Dumić, čime je direktor PU pokazala posvećenost razvoju partnerskih odnosa između poslodavca i sindikata, odnosno menadžmenta i zaposlenih u Poreskoj upravi, u jednom od najvažnijih zadataka koji se moraju uraditi, iskreno se nadamo na opšte dobro.

Rešenje o obrazovanju radne grupe - pogledaj ovde!

Srdačan pozdrav,
Vaš Sindikat

SUS | Beograd, 31.05.2016. godine

Odbor za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe održao je sednicu 20. maja 2016. godine.

Zapisnik


SUS | Beograd, 27.05.2016. godine

Sindikat se dopisom obratio Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za tumačenje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora - člana 34 Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.
Ministarstvo je dopisom pojasnilo primenu čl. 34 - pravo na minuli rad.

Dopis Ministarstva

 

Beograd, 11.05.2016.

 

Poštovane koleginice i kolege,
obaveštavamo vas da je u Beogradu,dana 28.04.2016. godine, zaključen ugovor o poslovnoj saradnji između Jedinstvene organizacije sindikata Poreske uprave Srbije, sa jedne i Aman d.o.o. Beograd i Midpoint Int, sa druge strane, o poslovnoj saradnji, a u vezi sa odobrenjem kupovine robe u maloprodajnim objektima Amana, putem administrativne zabrane na odloženo plaćanje u tri mesečne rate za zaposlene – članove JOS-a PU, pod jednakim uslovima u svim maloprodajnim objektima partnera, na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

 

O AMAN-u
Kompanija AMAN d.o.o. osnovana je 1992. godine u Beogradu i od tada se bavi trgovinom i uslugama.
Uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, kompanija svoj bitan razvoj beleži i od 2008. godine, kada kreće sa otvaranjem i povećanjem broja maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Beograd i u okolnim mestima.

 

U decembru 2010. godine otvaramo prvi od pet prodajnih objekata pod nazivom "HARD DISKONT" u kojima je izložena roba po najpovoljnijim diskontnim cenama na tržištu. Trenutno smo jedina kompanija na tržištu sa ovakvim konceptom maloprodajnih objekata.
U junu 2012. godine kompanija Aman preuzima lanac "SOS Marketa" sa maloprodajnom snagom od 30 objekata.
U ukupnom broju, kompanija Aman je na kraju 2013. godine imala preko 120 maloprodajnih objekata i preko 1000 zaposlenih.
Danas je kompanija Aman sedmi prodajni lanac u Srbiji, a treći domaći lanac.
Ponosni smo što smo u ovom trenutku vodeći domaći trgovinski lanac u Beogradu sa najvećom stopom razvoja od osnivanja.
- 2008. god: 168 zaposlenih i 15 objekata
- 2009. god: 292 zaposlenih i 32 objekata
- 2010. god: 372 zaposlenih i 37 objekata
- 2011. god: preko 580 zaposlenih i 55 objekata
- 2012. god: preko 850 zaposlenih i 100 objekata
- 2013. god: preko 1000 zaposlenih i 124 objekta

Kontakt
Vinogradska 52A
11271 Surčin
Srbija

TEL.
011/2260556
011/2260557
011/2260558

FAX
011/2269024

PRILOGUgovor o poslovnoj saradnji, Administrativna zabrana (popunjava se u 2 primerka)

PROMO - Uputstvo za kupovinu, Liflet, Akcijska ponuda za 01.08.-31.08.2016.

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: jedan gost i nema prijavljenih članova

VRH