2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

18.06.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,
s obzirom da Poreska uprava ima veliki broj nepopunjenih radnih mesta, postoji eventualna mogućnost da  se raspiše  konkurs za popunjavanje tih izvršilačkih radnih mesta.
Ideja direktorke Dragane Marković i pomoćnika direktora za ljudske resurse Miroslava Micića je da se popune upražnjena radna mesta u višim zvanjima, kako bi se nakon toga raspisao konkurs za popunjavanje radnih mesta u nižim zvanjima, gde bi se javio mlađi kandidati, starosti do 30 godina.
Na osnovu ove ideje, upućeno je  jedno adekvatno obaveštenje direktorima filijala, u kome je navedeno da je potrebno da u skladu sa racionalizacijom i organizacijom poslova u filijali analiziraju mogućnost napredovanja poreskih službenika, koji zakonom ispunjavaju propisane uslove za napredovanje, kako bi se eventualno popunjavanje radnih mesta vršilo polazeći od najnižeg zvanja.
Zakonski uslovi propisuju da, u skladu sa članom 169lj. ZPPPA, poreski službenik može da napreduje premeštanjem na izvršilačko radno mesto čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju kao i na radno mesto rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: Ne mogu se preskakati poreznička zvanja - na primer Poreski inspektor 2 može da napreduje u neposredno više zvanje Poreski inspektor 1)
Da bi se dao predlog za napredovanje premeštajem, odgovarajuće radno mesto mora biti upražnjeno u sadašnjoj sistematizaciji (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: U nekoj filijali upražnjeno  je radno mesto Viši poreski inspektor 2, na to upražnjeno radno mesto može se predložiti Poreski inspektor 1, na ovo upražnjeno radno mesto koje ostaje Poreskog inspektora 1  može se predlagati dalje do najnižeg zvanja, ako je moguće sa zakonske strane).
-Prvo radno mesto mora biti upražnjeno i poreski službenik mora ispunjavati uslove za rad na radnom mestu na koje se premešta
-Protiv njega nesme biti pokrenut disciplinski postupak zbog povrede radne dužnosti, niti sme biti kažnjavan u poslednje dve godine pre sticanja zvanja
-Potrebno je da je poreski službenik dva puta uzastopno pre sticanja neposredno višeg zvanja ocenjen ocenom ističe se, dok za napredovanje u najvišim zvanjima mora biti ocenjen ocenom naročito se ističe.
Mole se svi direktori filijala da, zajedno sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica i predsednicima sindikata, sagledaju sve mogućnosti za premeštaj, tj napredovanje poreskih službenika, a ne da to ostane mrtvo slovo na papiru.
Takođe, mole se i svi predsednici sindikata, u svim filijalama, da se sastanu sa direktorima filijala i zajednički iznađu odgovarajuća rešenja.

ZBOG SVEGA NAVEDENOG, NE DOZVOLITE DA JEDINSTVENA MOGUĆNOST ZA NAPREDOVANjE U VIŠA ZVANjA ODE U NEPOVRAT, A DA SE RASPIŠE KONKURS I DOĐU NEKI NOVI LjUDI SA STRANE I POPUNE TA RADNA MESTA!
PREDSEDNICIMA OO SINDIKATA - UKOLIKO DIREKTORI VAŠIH FILIJALA ODBIJAJU SARADNJU SA SINDIKATOM PO OVOM BITNOM PITANJU, NE ŽELE ILI NE PREDLAŽU ZAPOSLENE ZA NAPREDOVANJE, DUŽNI STE DA PUTEM MAIL-a napredovanje@sind-pu.rs OBAVESTITE JOS-PURS, KAKO BI SMO INTERVENISALI KOD DIREKTORA PORESKE UPRAVE, SA KOJOM IMAMO ODLIČNU I ZAJEDNIČKU SARADNJU U REŠAVANJU I OVOG KAO I DRUGIH OTVORENIH PITANJA U PU SRBIJE!

 

 

08.06.2018.

Poštovane kolege,
prema izmenama i dopunama ZPPA koji je usvojen došlo je do smanjenja broja zvanja u osnovnim funkcijama sa osam zvanja smanjeno je na pet.

Uparivanjem zvanja u osnovnim i pratećim funkcijama doći će do korekcije koeficijenata za pojedina zvanja, i to:

- VIŠI PORESKI INSPEKTOR 1

- PORESKI INSPEKTOR 1

- PORESKI INSPEKTOR

Kako će to izgledati možete videti iz priložene tabele.

 PRILOG - Tabela sa izmenjenim koeficijentima za pojedina poreznička zvanja

Beograd, 14.05.2018. godine

 

Poštovani članovi sindikata i zaposleni,
u toku smo procesa razgovora i pregovora na relaciji Sindikat uprave Srbije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu a u vezi Izmene i dopune Zakona o državnim službenicima i Nacrta Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Republike Srbije, i zbog šireg uvida u ovaj postupak dostavljamo vam na uvid predloge koji se trebaju usaglasati i, na kraju, usvojiti u skupštinskom domu.

 

PRILOG:

Izmene i dopune Zakona o državnim službenicima i nameštenicima

Zakon o državnim službenicima - predlozi i primedbe

Zapisnik sa sastanka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa predstavnicima reprezentativnih sindikata

Nacrt Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Beograd, 15.03.2018. godinePotpisan Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

Sporazum

Izmene i dopune PKU

 

Beograd, 21.03.2018.

 

Poštovane kolege,
naš kolega Miroljub Pantović, zaposlen u Filijali Novi Beograd 1, ima suprugu koja se suočava sa  ozbiljnim zdravstvenim problemom (karcinom). Kako lečenje iziskuje velike materijalne troškove neophodna je i pomoć svih nas.
Ukoliko
želite da pomognete ovim putem možete dati svoju saglasnost za jednokratnu obustavu sredstva preko platnog spiska u iznosu za koji se opredelite.

Prilog 1 - Molba kolege Miroljuba Pantovića

Prilog 2Saglasnost za obustavu sredstava

Beograd, 13.03.2018.godine

 

 

POTPISIVANjE PRODUŽENOG DEJSTVA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE I IZMENA I DOPUNA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ZAKAZANO JE ZA 15.3.2018. GODINE

Pozivno pismo

Sporazum, predlog zaključaka i obrazloženje

Nacrt izmena i dopuna PKU

Pregled odredaba koje se menjaju

Ko je on-line

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH