2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

08.03.2023.

 Obrasci prijava za 78 radnih mesta - zbirno (.zip)

 Tekst konkursa

 

JAVNI KONKURS - OBRASCI PRIJAVA:

1 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  207,9KB)

2 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( docx |  46,4KB)

3 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( docx |  46,4KB)

4 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,1KB)

5 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,3KB)

6 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,1KB)

7 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,1KB)

8 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,3KB)

9 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,2KB)

10 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

11 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,3KB)

12 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

13 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

14 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,5KB)

15 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

16 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,6KB)

17 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

18 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

19 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

20 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

21 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

22 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,3KB)

23 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

24 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

25 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

26 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

27 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

28 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

29 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

30 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

31 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

32 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

33 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,2KB)

34 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,6KB)

35 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,7KB)

36 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

37 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

38 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,9KB)

39 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,6KB)

40 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

41 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

42 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,7KB)

43 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

44 – analitičkoporeski poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,1KB)

45 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

46 – analitičkoporeski poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

47 – analitički poslovi poreske statistike i fiskalne analize ( pdf |  208,8KB)

48 – radno mesto za poslove stečaja ( pdf |  208,7KB)

49 – analitički poslovi za rizike u naplati ( pdf |  208,8KB)

50 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

51 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

52 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

53 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,2KB)

54 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

55 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

56 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

57 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

58 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,3KB)

59 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

60 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

61 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,5KB)

62 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,3KB)

63 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,3KB)

64 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

65 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

66 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,5KB)

67 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,8KB)

68 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,1KB)

69 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

70 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  209,0KB)

71 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,4KB)

72 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  209,0KB)

73 – poslovi naplate za pravna lica ( pdf |  208,9KB)

74 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,8KB)

75 – poslovi naplate za preduzetnike i fizička lica ( pdf |  208,9KB)

76 – poslovi redovne i prinudne naplate ( pdf |  208,7KB)

77 – upravnopravni poslovi redovne i prinudne naplate ( pdf |  208,0KB)

78 – radno mesto za upravnopravne poslove stečaja ( pdf |  208,9KB)

Kruševac, 14.09.2022.

Danilo Nikolić je rođen 15.05.2011.godine. Majka, Lidija Milanović,  radnik Poreske uprave-Filijala Kruševac. Danilo je drugo dete u porodici iz uredno vođene  trudnoće, završene prirodno u terminu, bez komplikacija. Dva dana nakon rođenja, imao je povišenu vrednost CRP-a i uključena mu je antibiotska terapija. Ultrazvučnim pregledom centralnog nervnog sistema utvrđen mu je moždani parenhim pojačane ehogenosti.

Iako je imao česte respiratorne infekcije, psihomotorni razvoj se do druge godine odvijao uredno. Nakon druge godine psihomotorni razvoj i govor su krenuli usporeno da se razvijaju i Danilo je imao kašnjenja istih u odnosu na vršnjake. Takođe od istog uzrasta su krenuli i brojni digestivni problemi i imao je stresnu situaciju u porodici jer mu je starija sestra obolela od dijabetesa tip 1 i morao je zbog bolničkog lečenja sestre da bude odvojen od majke.

Brojni logopedsko defektološki tretmani su mu delimično pomogli, ali nakon preležanog Sinovitisa u 6.godini, govor je krenuo da mu se gasi, kao i stečena znanja i psihomotorne veštine. Sa sedam godina dijagnostifikovan mu je pervarzivni razvojni poremećaj (F84.9), a kasnije i dečiji autizam F84.

Danas Danilo nema razvijen govor, nije samostalan u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, ima brojne digestivne i motoričke probleme i jake bolove kao posledicu artritisa i upalnih procesa u organizmu. Zbog toga on nije u mogućnosti da redovno pohađa nastavu, da se socijalizuje i kognitivno napreduje.

Roditelji su se odlučili da lečenje nastave u inostranstvu, gde su mudijagnostifikovana i sledeća oboljenja: Inflamatorna bolest creva, Inflamatorni Spondiloartritis, Trohanteritis i Sakrolilitis. Danilo je od jula 2022.godine na preporučenoj terapiji inostranog doktora i već su primećeni pozitivni pomaci u razvoju, kao i umanjenje bolova.

Kako su roditelji sve ove godine samostalno snosili troškove Danilovog lečenja, iscrpeli su sve resurse, pa se ovim putem obraćaju svim humanim ljudima da pomognu.

Danilu su potrebna sredstva za lečenje, specijalističke i kontrolne preglede, za sve neophodne terapije, dioptrijske naočare,za lekove, suplemente, prevodilačke usluge u toku lečenja u inostranstvu,kao i za putne troškove i smeštaj.

Dajmo Danilu šansu za lečenje u inostranstvu i poboljšanje zdravstvenog stanja, za život bez bola, da ponovo progovori i ima bezbrižno detinjstvo.

Uplate možete izvršiti na namenske račune prikazane na priloženoj slici.

Za Danilovo bolje sutra!

30.08.2022.

Poštovane kolege,

službenički sistem u Poreskoj upravi čine kategorije u koje se prema unapred utvrđenim kriterijumima službenici razvrstavaju, a koje predstavljaju osnov za njihovo napredovanje, nagrađivanje i kretanje u službi.

Pravni okvir sistema predstavljaju zakoni i drugi pravni propisi kojima se uređuje položaj poreskih službenikasa ciljem da ih motivišu za rad, tj. takvi da interes službenika, kako ga oni osećaju u svakodnevnom funkcionisanju Poreske uprave, bude usklađen s njihovim obavezama i dužnostima.

Napredovanje kao poseban oblik nagrađivanja poreskih službenika, podrazumava premeštaj poreskog službenika na drugo, u hijerarhiji državnih organa, više radno mesto. Poreski službenik koji je stekao pravo na neposredno više zvanje po osnovu ocenjivanja.

Sindikat je uključen u tokove oko budućeg napredovanja ali za informacije sindikatu će moći da se obraćaju samo članovi sindikata i to isključivo preko predsednika svojih OO sindikata, nikako pojedinačno.

Potrebno je da vi kao predsednici OO Sindikata napravite spiskove na nivou vaših filijala o kolegama koji imaju uslov i treba da napreduju u neposredno više zvanje (isključivo članovi sindikata).

U prilogu se nalazi izvod iz dopisa koji je upućen direktorki PU 17.08.2022. godine gde se vidi za koje kategorije zaposlenih treba da se naprave spiskovi.

 

PRILOG:

-        MLAĐI PORESKI REFERENT - usistematizovano 1,

-        PORESKI REFERENT - usistematizovano 35,

-        MLAĐI PORESKI SARADNIK - usistematizovano 32,

-        PORESKI SARADNIK - usistematizovano 56,

-        MLAĐI PORESKI SAVETNIK - usistematizovano 815,

-        PORESKI SAVETNIK - usistematizovano 729,

-        kao i DOŠKOLOVANI.

30.08.2022.

Poštovana,

Pomoćnik direktora za materijalne resurse Vidoje Jevremović je pre dve godine sam bez konsultacija sa sindikatom preneo nadležnost overe administrativnih zabrana na Regionalna odeljenja. Ugovore o kupovini robe na rate zaključuje sindikat sa različitim firmama i kompanijama i sindikat je taj koji je garant da će ukoliko zaposleni ostane bez posla isplatiti preostali iznos duga. Sve to je urađeno u cilju da sindikat ne bi imao uvid u izdavanje administrativnih zabrana zaposlenima koji nisu članovi sindikata. Zaposlenima je nepotrebno maksimalno zakomplikovana procedura. Administrativne zabrane se šalju u RO pa se potom vraćaju u filijale što zna da traje i po desetak dana.

Međutim, Aktom o sistematizaciji je predviđeno da overu i izdavanje administrativnih zabrana rade zaposleni na poziciji FINANSIJSKO MATERIJALNI POSLOVI U FILIJALI (u nastavku teksta imate opis poslova preuzet iz Akta o sistematizaciji).

Na osnovu svega iznetog zahtevamo da se poslovi overe administrativnih zabrana ponovo vrate na nivo filijala.

PRILOG - Dopis direktoru PURS

24.08.2022.

Direktoru Poreske uprave Srbije, Dragani Marković

Pomoćniku Direktora za materijalne resurse, Vidoju Jevremoviću

Pomoćniku Direktora za ljudske resurse, Maji Vujović

 

Poštovani,

Saglasno odredbama člana 23. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Službeni glasnik RS“, br. 38/19, 55/20, 51/22), sredstva za sprovođenje utvrđenih mera za otklanjanje rizika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući i sredstva za prevenciju radne invalidnosti zaposlenih, se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

S obzirom na činjenicu da su u tekućoj budžetskoj godini odobrena i izdvojena sredstva za sistematske preglede zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije, predlažemo da u skladu sa navedenom i drugim odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, naložite da stručne službe hitno sprovedu postupak za zaključenje ugovora o obavljanju sistematskog pregleda sa ovlašćenom zdravstvenom ustanovom i utvrde:

Vrstu pregleda prema polu zaposlenih;

Plan za sprovođenje sistematskog pregleda (raspored i obim pregleda u skladu sa vrstom posla koji obavlja zaposleni – terenski ili kancalarijski rad).

Takođe je potrebno da u skladu sa odredbom člana 27. stav 2.Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, postupak za  zaključenje ugovora sprovede u saradnji sa Jedinstvenom organizacijom sindikata, kao  reprezentativnim sindikatom u državnom organu.

Prilog - dopis sindikata 

21.08.2022.

 

 Link ka dokumentu

Ovde možete pristupiti bazi pitanja sa tačnim odgovorima iz oblasti kompetencije - Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije. Ukoliko budete konkurisali za radno mesto u državnoj upravi, neka od ovih pitanja biće Vam zadata tokom procesa selekcije (ažurirano 06.08.2019.)

 

17.08.2022.

Poštovana g-đo Marković,

Pošto Poreska uprava započinje sa izradom novog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, obraćam vam se ispred Sindikata sa molbom da se  poreski službenici koji se nalaze u zvanjima:

-       MLAĐI PORESKI REFERENT-usistematizovano 1,

-       PORESKI REFERENT-usistematizovano 35,

-       MLAĐI PORESKI SARADNIK,-usistematizovano 32,

-       PORESKI SARADNIK-usistematizovano 56,

-       MLAĐI PORESKI SAVETNIK-usistematizovano 815,

-       PORESKI SAVETNIK-usistematizovano 729,

-       kao i DOŠKOLOVANI,

koji ispunjavaju uslove za napredovanje a do sada nisu bili  obuhvaćeni predlozima i imaju upražnjena radna mesta budu raspoređeni u viša zvanja. Ukoliko nema upražnjenih mesta, izmenom postojeće sistematizacije napraviti prostor za njihovo napredovanje.

Poreska uprava se suočava sa sve većim odlivom kadrova, što zbog odlaska u penziju što zbog malih primanja. Da bi smo zaustavili taj trend potrebno je pod hitno promeniti pristup prilikom napredovanja. Posebno su ugrožene filijale, to jest PROIZVODNjA, što nije slučaj sa neproizvodnim sektorima, posebno MATERIJALNIM RESURSIMA, gde se na mala vrata ljudi unapređuju i uvećavaju im se koeficijenti po ko zna kojim kriterijumima.

Takođe, Poreska uprava nije atraktivna ni kada raspišemo konkurs za prijem novih kadrova, pogotovu za beogradske filijale. Mladi ljudi, svršeni studenti koji imaju znanje i završili su fakultete sa visokim prosekom jednostavno ne žele da konkurišu zbog malih primanja i neizvesnosti oko napredovanja. Taj trend treba pod hitno promeniti.

Kao sindikat daćemo i predlog izmene i dopune sistematizacije gde ćemo predložiti da se isprave neke nelogičnosti u sadašnjoj sistematizaciji gde su procedure zakomplikovane.

Nadam se da ćete na osnovu dosadašnje saradnje između vas, kao poslodavca i Sindikata, kao partnera u dijalogu, prihvatiti ovu  molbu jer je stanje sa kadrovima u Porekoj upravi alarmantno. Mi smo naveli broj usistematizovanih pojedinaca, a MATERIJALNI resursi treba da daju koji je to stvarni broj ljudi i koliko bi, u finansijskom smislu, povećanje iznosilo.

S poštovanjem,

 

Milan Dumić, predsednik sindikata

23.06.2022.

U sredu 22. i četvrtak 23. juna 2022. godine, u konferencijskoj sali hotela Danubia park u Velikom Gradištu, održana je radionica članova Odbora za sprovođenje Programa transformacije Poreske uprave na temu redizajna poslovnih procesa uprave koji predstavlja razradu Opšteg poslovnog modela PURS usvojenog 29.10.2021. godine. 

Radionici su, pored  članova Odbora za transformaciju, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija kao i predstavnici Poreske uprave iz ključnih poslovnih funkcija koje su bile predmet diskusije.

Razmatrani su poslovni procesi registracije, prijema i obrade poreskih prijava, prijema i obrade plaćanja, poreskog računovodstva, upravljanja poreskim rizikom, poslovnim procesima kontrole, poreskih istraga, naplate i usluga poreskim obveznicima.

U svojstvu predsednika Odbora, direktorka PURS Dragana Marković navela je da će ključne reformske aktivnosti Poreske uprave u narednom periodu biti usvajanje razrađenog poslovnog modela  u postupku reinženjeringa poslovnih procesa u skladu sa usvojenim Opštim poslovnim modelom, kreiranje projektnog zadatka, objava tendera i nabavka gotovog softverskog informatičkog rešenja koja će podržati funkcionisanje novog poslovnog modela, aktivnosti na izmeni zakonodavnog okvira koji će omogućiti funkcionisanje novog poslovnog modela, izrada strategije razvoja ljudskih resursa i unapređenja funkcije ljudskih resursa uz novu organizaciju PURS usklađenu prema poslovnom modelu, pripreme za čišćenje i migraciju podataka u izabrani sistem i organizacija timova za implementaciju izabranog gotovog softverskog informatičkog rešenja.

Zaključke sa radionice direktorka Dragana Marković prezentovaće i ministru finansija Siniši Malom.

Ko je on-line

Ko je na mreži: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH