2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Broj 10/16
Beograd, 26.01.2016.


Poštovani,

Reprezentativni sindikati javnog sektora obraćaju Vam se sa zahtevom za održavanje sastanka povodom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi tekst.
Zaposlenima je osporeno pravo pre svega na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, naknada troškova za ishranu, pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora...
Napominjemo da će se ukidanjem navedenih prava zaposlenih, plate zaposlenih drastično umanjiti. Podsećamo da je zaposlenima u 2015. godini već smanjena plata za 10%. Apsolutno je neprihvatljivo svako dodatno umanjenje ionako niskih plata.
Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, sindikati javnog sektora će biti primorani da preduzmu radikalniji vid sindikalnih
aktivnosti.
Sa iznetog, Sindikati očekuju da iskazani zahtev uzmete u razmatranje po hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku zakažete sastanak na kome bismo Vam neposredno ukazali na opravdane zahteve reprezentativnih sindikata javnog sektora i došli do prihvatljivog rešenja koje bi bilo u interesu svih.

 

 

25. januar 2016.

Nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru suštinski i terminološki nije usklađen sa propisima o radu i državnim službenicima i dovodi do nejasnoća. Nesklad u terminologiji u tekstu dovodi do neusaglašenosti pojedinih delova pravnog sistema, narušavanja sistema radnih odnosa i sistema plata državnih službenika i nameštenika.
Nacrt zakona izuzima iz uređenja sistem plata zaposlenih u javnim preduzećima i Narodnoj banci Srbije, što govori o nemoći da se ključni generatori dispariteta visine plata u javnom sektoru i netransparentnog utroška javnih sredstava i zapošljavanja, uvrste u sistem i dovedu u red, kaže se u Mišljenju Zaštitnika građana, koje je upućeno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

 

Mišljenje Zaštitnika građana

 

 

19. januar 2016.

Sindikati javnog sektora, u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, preduzeće sve metode sindikalne borbe, uključujući proteste i štrajkove, u cilju odbrane zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, oko čijeg nacrta su usaglašeni stavovi na Socijalno ekonomskom savetu.
Iako je Radna grupa, sastavljena od predstavnika sindikata i svih resornih ministarstava, uspela da izradi Nacrt tog zakona, ministar finansija Dušan Vujović je stopirao taj zakon, zapretivši da će, ukoliko bude donet u postojećem stanju, podneti ostavku.

To su, na konferenciji za novinare u prostorijama SSSS, saopštili predsednici dve reprezentativne sindikalne centrale, Ljubisav Orbović i Branislav Čanak. 
Orbović je rekao da bi sutra, na sednici vlade, trebalo da se raspravlja o tom zakonu i da će taj pravni akt, kojim se, po nalogu ministra Vujovića i Svetske banke, ukida minuli rad i naknade zarade kod odsustva sa rada, biti poslat u parlament bez saglasnosti SES-a. 
„Mi u ovom momentu ne znamo kako će izgledati taj zakon, uprkos činjenici da je Radna grupa već nekoliko nedelja radila na izradi tog zakona. Iako su predstavnici svih ministarstava učestvovali u njegovoj izradi, potezom jednog čoveka taj zakon je eliminisan, što je za nas neprihvatljivo“, ukazao je Orbović. 
Ministar Vujović je hteo da minuli rad uključi u koeficijente i na taj način eliminiše minuli rad u narednom periodu, odnosno za sve zaposlene od 2017. godine, objasnio je Orbović. 
„Iako smo tražili da nam ministar predoči na koji način će troškovi za minuli rad da probiju budžetska ograničenja, on nam nije objasnio. Ovde se pokazalo da je jedini faktor za donošenje zakona maksimalna štednja na teret zaposlenih“, rekao je Branislav Čanak, ocenivši neprihvatljivim da bilo ko preti ostavkom na sednici SES-a. 
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i član Radne grupe, Zoran Savić, rekao je da je ovaj zakon trebalo da se odnosi na zaposlene kojima su zarade već umanjene za 10 odsto, kojima je u zaradu uračunat i topli obrok i regres, „pa tako onaj ko prima minimalnu zaradu primi nula toplog obroka i nula regresa“. Prema njegovim rečima, ministar finansija nije prihvatio predlog koji je stigao iz resornog Ministarstva državne uprave. 
„Namera je da se zaposlenima ukine pravo na minuli rad, odnosno da se umanje prava koja svi zaposleni imaju po Zakonu o radu. Ukoliko zakon bude usvojen po želji ministra Vujovića, zaposleni će imati manja prava od onih koje im daje Zakon o radu, prvenstveno u pogledu minulog rada i naknade zarade kod odsustva sa rada, što je suprotno Konvenciji MOR-a, koju je Srbija ratifikovala“. 
Savić je preneo da je, na sednici SES-a, ministar Vujović poručio predstavnicima sindikata da neće dozvoliti da takav zakon bude donet i da, ukoliko se ne slažu sa njim, „nađu drugu državu“. 
„Mi nećemo da menjamo državu, ali možemo da menjamo ministre. Zato nam ostaju druge mere sindikalne borbe, a to su protesti i štrajk svih zaposlenih u javnom sektoru“, poručio je Savić.

 

SUS | 30.12.2015.

Vlada Republike Srbije je danas, 30.12.2015. godine, dostavila Sindikatu uprave Srbije Nacrt Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, i dala rok da do 06.01.2016. godine dostavi svoje eventualne primedbe na predloženi nacrt. Davanje ovako kratkih rokova sindikatima je još jedan pokazatelj „neverovatne želje“ Vlade, ministara i premijera da „sarađuju“ sa sindikatima državnih organa i organizacija i javnih službi Srbije, na demo(n)kratski i (pro)evropejski način, dakle na upravo onaj kakvim  ga i doživljavaju.

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

OBRAZLOŽENjE ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 

 

 

ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA SINDIKATA PORESKE UPRAVE SRBIJE ČESTITAMO NOVU 2016. GODINU.
SVIMA VAMA PUNO ZDRAVLJA, SREĆE I RADOSTI U NOVOJ GODINI.
VAŠA JOS PORESKE UPRAVE SRBIJE

Beograd, 23.12.2015. godine


Sindikati javnog sektora obratili su se za pomoć međunarodnom sindikalnom pokretu za podršku u pregovorima donošenja Zakona o platama u javnom sektoru.
Generalni sekretar EPSU Jan Vilem Gudrijan je uputio pismo Predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću, ministaru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandru Vulinu i ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički.

PISMO
PISMO PREVOD

 

 

 

Broj: službeno
Datum
: 17.12.2015.

 

DIREKTORU PORESKE UPRAVE SRBIJE
-Dragani Marković-

Predmet: Poklon paketići za decu zaposlenih u PU

Poštovana g-đo Marković,
Članom 46. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe poslodavac je dužan
da obezbedi deci zaposlenih, starosti do 15 godina života, poklon za novu godinu–novčanu čestitku, u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Nadamo se da deca poreznika na kraju ove teške2015.godine neće ostati bez novogodišnjih paketića.

S
poštovanjem,

Predsednik JOS-PURS
Milan
Dumić

 

 

 

Naša koleginica OLIVERA RADOVANOVIĆ, dugogodišnji radnik Poreske uprave-Filijale Loznica, boluje od najtežeg oblika kancera kičmene moždine.
Dugo je već na bolovanju, samohrana je majka jednog deteta, koje je nezaposleno. Mesečni troškovi lečenja i hemoterapije su izuzetno visoki.
Budimo solidarni i uputimo pomoć, u skladu sa sopstvenim mogućnostima, na račun kod Eurobanke u Loznici broj: 250-1310006831500-97.
Kako uplatiti solidarnu pomoć - popuniti saglasnost (u prilogu) i dati obračunskom radniku na realizaciju.

Unapred hvala, u ime Olivere i sindikata!

Prilog - obrazac saglasnosti

 

 

10. decembar 2015

 

Sindikat uprave Srbije izrazio je nezadovoljstvo i zatražio da vlada ponovo razmotri Odluku kojom se određuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave.

"Tražimo da vlada ponovo razmotri odluku o datim kvotama i da realno završi preraspodelu po organizacijama javnog sektora, odnosno broja radnika koji treba da budu proglašeni tehnološkim viškovima", rekao je predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica. 
On je na konferenciji za novinare kazao da različiti podaci "figuriraju" u pogledu broja maksimalnog broja radnika, odnosno da jednima raspolaže vlada, drugačijim Fiskalni savet, a javnost, takođe, drugačijim podacima. 
Predstavnica Jedinstvene sindikalne organizacije Republičkog geodetskog zavoda, Mirjana Jovanović ukazala je da je odlukom o broju zaposlenih predviđeno ukidanje 1.350 radnih mesta , među kojima 700 ugovoraca. 
To će, kako je kazala, onemogućiti funkcionisanje Zavoda, jer neće imati dovoljan broj ljudi za obavljanje svih poslova. 
Ona je naglasila da će od 15. decembra zaposleni stupiti u štrajk u svim organizacionim jedinicama Zavoda, zbog čega se unapred izvinila korisnicima usluga. 
Vladina odluka će, kako je dodala, istovremeno značiti i ukidanje više od 50 službi za katastar i to u najmanjim i najnerazvijenijim opštinama. 
Predsednik Sindikata Poreske uprave Srbije, Milan Dumić ukazao je da se broj zaposlenih u PU smanjivao prethodnih godina, iako se delokrug rada te institucije proširivao. 
"Ako se taj broj i dalje bude smanjivao, ne možemo garantovati izvršenje plana naplate javnih prihoda i sve ostale poslove iz našeg delokruga rada", ukazao je on. 
Vlada Srbije donela je juče Odluku, kojom se određuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave. 
Kako je navedeno u saopštenju iz Kabineta potpredsednika vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave, Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u državnim organima, stupa na snagu juče, a usklađivanje broja zaposlenih sa njom moraće da bude sprovedeno u narednih 60 dana, odnosno do početka februara 2016. godine. 
Prema Odluci, predviđeno je da zdravstvene ustanove imaju maksimalno 111.485 zaposlenih na neodređeno vreme - fakulteti 23.427, srednje škole 33.079, a osnovne 71.379 radnika. 
U Poreskoj upravi radiće 999 ljudi manje, odnosno 5.459, a manje će biti zaposlenih i u Upravi Carina, Republičkom zavodu za statistiku, Republičkom fondu za penzijsko- invalidsko osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje.. 
Ministarstvo prosvete, od osnovnog do visokog obrazovanja, od svih ministarstava imaće najviše zaposlenih - 136.837. 
U Ministarstvu pravde i svim njegovim delovima, uključujući sudove i tužilaštva, radiće 15.258 zaposlenih
U raznim delovima Ministarstva finansija biće angažovano ukupno 10.324 ljudi za stalno, u svim delovima Ministarstva privrede 1.250 ljudi, a u Ministarstvu rada biće zaposleno 14.487, najviše u ustanovama socijalne zaštite, njih 9.226.

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 2 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH