2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Članove JOS Poreske uprave i sve zaposlene obaveštavamo da je radna grupa, u čijem sastavu su od strane poslodavca aktivno bili uključeni i predstavnici našeg sindikata, i koja se bavila izradom akta o sistematizaciji radnih mesta u ovom državnom organu, okončala svoj rad, pri čemu je okvirni rok za njeno usvajanje, nakon određivanja maksimalnog broja zaposlenih u državnim organima od strane resornog ministarstva finansija i ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, maj 2017.godine.
Po tom usaglašenom predlogu, najveći deo zaposlenih koji su bili na spiskovima doškolovanih i mlađih poreskih inspektora biće unapređen u viša poreznička zvanja kao i jedan broj zaposlenih koji su u višim zvanjima.
Pored toga, nastavlja se rad na transformaciji PU, u skladu sa strategijom Vlade Srbije i predlozima MMF-a i Svetske banke, o njenom osavremenjivanju i usklađivanju tehnologije rada sa najboljim evropskim poreskim administracijama, kako u regionu, tako i šire.
S tim u vezi, u izvesnom broju najvećih filijala PU, na području svih regionalnih odeljenja, započeće prva eksperimentalna faza rada reformisanih organizacionih jedinica, u periodu od 01.jula 2017. godine, dok će se kasnije, postepeno uključivati i sve ostale filijale.
Kako bi se rukovodstvo i zaposleni u PU što detaljnije i blagovremeno  upozanali sa promenama u organizaciji i načinu poslovanja nove, transformisane uprave, po unapred određenim filijalama započinje upoznavanje rukovodstava i zaposlenih sa promenama koje će se desiti i nekim novinama u organizaciji i načinu funkcionisanja budući filijala PU. U razgovorima će, pored domaćina iz filijala, kao moderatori učestvovati predstavnici Sektora za transformaciju Centrale PU, sektora za ljudske resurse, sektora kontrole i predstavnici sindikata.
U onim organizacionim delovima, u kojima naš sindikat nema svoje članstvo i predstavnike na lokalu, na inicijativu sindikata, na razgovore će biti pozivani predstavnici iz redova zaposlenih, koje same kolege budu preporučile, da kao delegati, učestvuju i naknadno prenesu informacije o temi o kojoj se bude diskutovalo.
Želimo da obavestimo sve zaposlene da poluinformacije i dezinformacije koje pojedinci zlonamerno plasiraju na sastancima i obukama u regionalnim odeljenjima su ništa drugo do plod mašte onih koji ih raznose i plaše zaposlene sa eventualnim gubitkom radnog mesta.
Zbog krupnih promene koje predstoje u narednom periodu u PU, u svim onim organizacionim delovima PU u kojima ne postoje sindikalne organizacije, predlažemo zaposlenima da se organizuju, učlane u naš sindikat i budu sastavni deo JOS-a, kako bi na najlakši i najbolji način zaštitili svoja prava iz radnog odnosa i učestvovali u svim bitnim aspektima rada i odlučivanja, kako u samom sindikatu, na svim nivoima organizacije, tako i u Poreskoj upravi Srbije.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je Addiko banka u dogovoru sa Sindikatom Poreske Uprave obezbedila za zaposlene – članove JOS Poreske uprave posebnu ponudu.

Ponuda uključuje:

- Izuzetno atraktivne kamatne stope za keš kredite i kredite za refinansiranje
- Rokove otplate kredita do 144 meseca
- Brzo i jednostavno apliciranje za kredit
- Veoma atraktivni paketi tekućih računa sa uključenim mobilnim bankarstvom

I
dodatni servis koji smo obezbedili:

- Banka dolazi kod klijenta i na taj način klijent štedi svoje dragoceno vreme
- Individualni pristup klijentu na radnom mestu u vreme koje mu odgovara
- Pružanje sveobuhvatnih informacija i saveta  proizvodima i uslugama banke
- Podnošenje zahteva za proizvode na radnom mestu klijenta

U
prilogu možete naći:

Kontakte naših ekpozitura i odgovorne osobe za kontakt u gradovima gde banka ima ekspozituru
Kada su u pitanju gradovi gde banka nema ekspozituru šaljem Vam u prilogu spisak svih ekspozitura i bankomata po Srbiji
I najvažnije od svega šaljem Vam i ponudu za zaposlene u PU

Nadamo se uspešnoj saradnji.

S poštovanjem
,


www.addiko.rs

Beograd | MF | 13-02-17

U Ministarstvu finansija je dana 13.02.2017 godine održan sastanak, na kome su učestvovali državni sekretar Mirjana Ćojbašić. sekretar ministarstva,  Suzana  Šulejić i načelnik odeljenja za ljudske resurse Zoran Radojičić.
Ispred sindikata Poreske uprave Srbije učestvovali su predsednik Milan Dumić
, član odbora Mikica Bešević i predstavnici poslodavca, Miroslav Micić, pomoćnik direktora za ljudske resurse i direktor filijale Zemun, Momir Mijatović.
Predstavnici sindikata su inicirali sastanak povodom sledećih tema
:
- Određivanje maksimalnog broja zaposlenih u 2017 godini
- Sistematizacija radnih mesta u PU, u skladu sa maksimalnim brojem zaposlenih
Izneti su podaci
o tome koji je obim posla i sa kojim problemima se susreću zaposleni u naplati, zbog nepostojanja softverskog rešenja za reprogram, kao i šta sve PU administrira, iako to nije iz njenog delokruga posla.
Sindikat PU traži da mu se vrati barem deo ljudi od onih
1000 koji su nam izbrisani 2015.godine.
Državni sekretar Mirjana Ćojbašić je prenela poruku ministra finansija Dušana Vujovića
, da će posebnu pažnju u ovoj godini posvetiti jačanju kapaciteta PU, zbog reforme koja je očekuje. Takođe, sistematizacija koja je urađena biće usvojena čim bude određen maksimalni broj zaposlenih u državnim organima.
Sistematizacijom je predviđeno da 562 zaposlena dobiju viša zvanja što je oko 12% zaposlenih.
Od tog broja, najviše je doškolovanih i mlađih poreskih inspektora. Sve je rađeno prema predlogu direktora filijala, koji su upoređivani sa spiskovima koje je prikupio i dostavio naš Sindikat, kao i u skladu sa zakonom (obavezan uslov da je zaposleni u zadnje dve godine imao godišnje ocene ističe se i naročito se ističe“).
Rok za donošenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih je 31
. mart 2017. godine, kada se očekuje i usvajanje sistematizacije.

PRILOG - Informacija o maksimalnom broju zaposlenih u PU

Beograd, 10.02.2017.

Poštovani g-dine Vujoviću,
Sindikat PU je posle sastanka u ministarstvu za državnu upravu sa ministrom Anom Brnabić i saznanja da naše matično ministarstvo, ministarstvo finansija, daje predlog o maksimalanom broju zaposlenih u PU i upravama koje pripadaju pomenutom ministarstvu, odlučan u nameri da ne sedi skrštenih ruku i čeka, kao što je to bilo 2015. godine, kada ste nam dekretom ukinuli nepopunjena radna mesta, a sve u cilju ispunjenja preuzetih zahteva i obaveza iz odnosa prema MMF-u.
Tačno je da je PU i sa ovim, od 2015. godine smanjenim, brojem ljudi ispunila plan koji ste postavili pred nju, ali pitate li se kako je bilo zaposlenima koji su to morali da izvršavaju na granici ljudskih mogućnosti.
Mi ne želimo da nam tamo neke birokrate iz vašeg kabineta,  da bi se uklopile cifre za izveštaj MMF, precrtaju ljude u PU kao da ne postoje. S obzirom da do 20.februara tekuće godine treba da dostavite Ministarstvu za državnu upravu predlog maksimalnog broja zaposlenih u upravama, nadamo se da ćemo, kao Sindikat PU, pre toga imati priliku da vama i vašim saradnicima predočimo zbog čega PU traži određen broj ljudi, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg funkcionisanja nje same.
I Vi lično i Vlada Srbije morate shvatiti da bez poreznika na terenu nema ni finasijske discipline u državi Srbiji. Ne ubira se porez iz kancelarije!
U svakom slučaju, ako niste spremni na iskren i preko potreban dijalog, ovaj Sindikat će biti prinuđen da se obrati lično i premijeru Srbije, jer je naša i želja i obaveza da vidimo šta ova država misli o Poreskoj upravi i zaposlenih koji u njoj vredno rade, da li će joj pomoći da se uzdigne na viši nivo u svakom pogledu, i kadrovski i organizaciono, ili će nastaviti da je i dalje urušava.

Beograd, 07-feb-2017

 

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 07.02.2017 godine održan je sastanak na kome su učestvovali ministar državne uprave Ana Brnabić, državni sekretar Miloš Popović, savetnik državnog sekretara Nemanja Šormaz, pomoćnik ministra u Sektoru za upravljanje ljudskim resursima i rukovodilac sektora Tanja Čabak.Ispred Sindikata Poreske uprave Srbije (JOS-PURS) učestvovali su predsednik Milan Dumić, član odbora Mikica Bešević i predstavnici poslodavca - Miroslav Micić, pomoćnik direktora za ljudske resurse i direktor Filijale Zemun Momir Mijatović.
Sastanak je održan na inicijativu Sindikata i to povodom sledećih tema:
- Određivanje maksimalnog broja zaposlenih u PU u 2017. godini
- Sistematizacija radnih mesta u PU, u skladu sa maksimalnim brojem zaposlenih i
- Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih u PU
Na pomenutom sastanku predstavnicima  ministarstva je prezentovano sa kakvim  problemima  se  PU suočava zbog veoma malog broja izvršilaca. Prezentovani su podaci prema kojima je samo u zadnje dve godine PU napustilo ili otišlo u penziju gotovo 400 ljudi i da PU, zbog ograničenja usled zabrane zapošljavanja, upražnjena radna mesta ne može nikako da popuni.
Ministar Ana Brnabić je izrazila spremnost da ona lično i ministarstvo kojim rukovodi podrži svaki broj zaposlenih koje ministarstvo finansija bude odredilo kao maksimalan broj zaposlenih u PU, s obzirom na činjenicu da je jako dobro upoznata sa svim okolnostima, problemima i specifičnostima rada u PU, i zadacima koje Vlada Srbije stavlja ispred Poreske uprave Srbije i zaposlenih koji u njoj rade.

23.11.2016.

Predsednicima OO sindikata po organizacionim jedinicama u Poreskoj upravi, koji do danas nisu sazvali i održali sastanke u vezi izjašnjavanja sindikalnog članstva i svih ostalih zaposlenih radnika, u vezi donošenja odluke o štrajku, stavljamo na raspolaganje primer izgleda zapisnika koji se mora sačiniti i dostaviti predsedniku JOS-PURS.

ZAPISNIK SA SASTANKA – (doc)

 

Dopis Ministarstva finansija - (pdf)

 

Obzirom da je Ministarstvo finansija, svojim dopisom, iz razloga koje navodi, odbilo da pozitivno reši zahteve koje je naš sindikat u ime poreznika i porezničke struke uputio 04.11.2016. godine, a ministarstvu trebalo čitavih 12 dana da odgovori upravo ono što se i dalo predvideti, i s obzirom na činjenicu da smo, iz nepoznatog razloga, mnogima u resornom ministarstvu „trn u oku“ i „kamen u cipeli“, još jednom pozivamo sve sindikale odbore u organizacionim jedinicama PU, a pre svega predsednike osnovnih organizacija da pod hitno, a najkasnije do petka (25.11.2016.god.) organizuju zborove-sastanke u svojim sredinama, na kojima će se, pored članova sindikata i svi ostali zaposleni radnici, izjasniti da li su za organizaciju, eventualnog, na zakonu zasnovanog štrajka u PU i o tome dostave zapisnike sa potpisima zaposlenih predsedniku JOS-PURS, na poznatu mail adresu.
Određeni broj filijala i ekspozitura, a ponajpre sa teritorije AP Vojvodine, je već dostavio svoje zapisnike u kojima listom podržava ovakav vid borbe za prava poreznika Srbije, ugled i čast profesije, i za koje, do sada, u svim prethodnim vladama Srbije niko nije mario.
A i što bi, kada su njihovi pogledi uprti ka sebi samima i njihovim mentorima (tzv. prijatelji, braća, kumovi)!

Beograd  7.11.2016

Nakon otvorenog pisma koje je JOS-PURS uputio na adrese premijera Vlade Srbije i ministra finansija, u pomenutom ministarstvu održan je sastanak na kome su učestvovali šef kabineta ministra finansija Bruno Đuran, direktor Poreske uprave Dragana Marković , kao i državni sekretari Nenad Mijailović i Mirjana Ćojbašić , sa jedne strane i predsednik JOS-PURS Milan Dumić, sa druge strane.
Predsednik sindikata Milan Dumić je, tom prilikom, zatražio od predstavnika ministarstva da se poslednje „obnarodovano“ povećanje zarada odnosi i na zaposlene u Poreskoj upravi, iz mnogo razloga, ali pre svega zato što poreznici Srbije obavljaju jedan od najvažnijih državničkih poslova, prikupljanje javnih prihoda - poreza, čime na direktan način utiču na stanje javnih finansija i omogućavaju nesmetano  funkcionisasnje kompletne države.
Takođe, na sastanku su razmatrane i dodatne aktuelne teme, kao što su pitanje reforme Poreske uprave, pravilnik o nagrađivanju i sistematizacija radnih mesta.
Na kraju razgovora, dogovoreno je da će se, nakon povratka ministra finansija iz posete Svetskoj banci,  resorni ministar odrediti u odnosu na naše zahteve upućene njemu lično i premijeru Vlade Srbije i o tome nas obavestiti.
Ukoliko odgovor Vlade u odnosu na naše opravdane i argumentovane zahteve bude negativan, ovaj Sindikat zadržava pravo da sve zaposlene u Poreskoj upravi Srbije, nakon sprovođenja određenih procedura i radnji, koje će organizovati i pripremiti Odbor JOS-PURS i predsednici i rukovodstva osnovnih organizacija sindikata u svim organizacionim delovima PU, u kojima sindikat postoji i funkcioniše, pozove na obustavu rada – ŠTRAJK!
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE JE NAKON PREKIDA RAZGOVORA SA MINISTARSTVOM ZA DRŽAVNU UPRAVU, AKTIVIRAO ODLUKE SVOG PREDSEDNIŠTVA OD 01.11.2016. GODINE, KOJIMA JE DOGOVORENO STUPANJE U GENERALNI ŠTRAJK DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE.
Nalaže se predsednicima svih osnovnih organizacija sindikata u PU, da u toku naredne radne nedelje održe sastanke u svojim organizacionim jedinicama, na kojima će se članovi sindikata i svi zaposleni izjasniti da li su za stupanje u štrajk i o tome pismeno, u vidu sačinjenih zapisnika, sa potpisima zaposlenih kao znakom potvrde, izveste predsednika JOS-PURS, dostavljanjem overenih zapisnika na njegovu mail adresu.

Beograd, 09.11.2016.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljeni su 09.11.2016.godine pregovori Predsedništva Sindikata uprave Srbije i predstavnika Ministarstva po pitanju kretanja zarada u 2017.-oj godini.

Odgovor o tome šta (ni)je dogovoreno nalazi se u dokumentu, u prilogu.

PRILOG - OPŠIRNIJE

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH