2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

TRANSFORMACIJA (reforma) PORESKE UPRAVE - Predlog Sindikata

 Beograd, 14.11.2018.

 

 

PREDLOG SINDIKATA PU za transformaciju PU po kome bi se ista, u najkraćem roku, mogla sprovesti izgledala bi na sledeći način:
- Filijale Beograd Centar, Novi Sad, Kragujevac i Niš treba da budu
Vodeće filijale koje će u budućnosti, do 2023. godine činiti četiri buduća centra za kontrolu. Preuzimanjem zaposlenih iz bivših RC-ova u  ove filijale, imaćemo po 200 i više zaposlenih i zato one mogu da imaju više odseka Kontrole i Naplate razvrstane po složenosti poslova. Zaposleni u RC su kadar sa najvišim zvanjima i znanjem. Zaposleni u vodećim filijalama u budućnosti treba da budu okosnica tj. udarna pesnica Poreske uprave, koji će obučavati mlađi kadar.
- Glavnim filijalama bez obzira koliko ih bude, 36 ili 40, treba ustanoviti stvarni broj zaposlenih koji su neophodni za nesmetano obavljanje rada filijale.
- Servisi - bivše filijale B i C treba da postoje i obavljale bi samo poslove vezane za preduzetnike i fizička lica, a ne bi imali Terensku kontrolu. Servisi bi odgovarali direktoru Vodeće ili Glavne filijale.
- Poreska mesta-bivše grupe i odseci treba i moraju da postoje u svakom mestu i bila bi vezana za Vodeću, Glavnu filijalu ili Servis. Broj ljudi odrediti preba broju akata koji obrađuju vezano samo za fizička lica. Svaki predsednik opštine daće besplatan prostor, samo da Poreska uprava ne izađe kompletno iz njihove opštine kako bi njihovi birači bili pošteđeni maltretiranja i putovanja u drugi grad ili opštinu da bi ostvarili svoje pravo.
Nedopustivo je da se gase organizacione jedinice širom Srbije i da ljudi putuju u drugo mesto, a da rade isti posao.
Ne želimo, nipošto i ni na koji način, da se ponavlja reforma iz 2003. godine, kojom su napravljene greške koje nikad nisu ispravljene.

PRILOG - Predlog sindikata za transformaciju PURS

 

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 7 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH