2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Broj: službeno
Datum : 12.02.2013.

Dana 08.02.2013. godine, u Centrali Poreske uprave Srbije, održan je sastanak Odbora JOS, na kome je analiziran rad sindikata u prethodnoj godini i dogovorene aktivnosti za prvi i drugi kvartal tekuće godine. Više o tome, možete pročitati iz zapisnika u Prilogu 1.
Takođe, doneta je odluka (Prilog 2) da se zbog gašenja Razvojne banke Vojvodine, kod koje JOS Poreske uprave ima otvoren žiro račun, isti ugasi i otvori novi kod OTP banke, na koji će se ubuduće uplaćivati članarina namenjena za rad JOS-a (odluka o novom ž.r. u prilogu).
Predsednici OO Sindikata iz organizacionih jedinica su dužni da, sa dopisom o obustavi članarine na novi ž.r. sindikata, o tome odmah obaveste obračunske radnike.

Prilog 1Zapisnik sa sastanka Odbora JOS od 08.02.2013.

Prilog 2Obaveštenje o promeni žiro-računa JOS

RTS | ponedeljak, 04. feb 2013

Novi direktor Poreske uprave Ivan Simič očekuje da će uspeti da promeni odnos poreskih radnika prema poreskim obveznicima. Najavljuje unapređenje rada te institucije, jer je, kako kaže, iste ideje sproveo u delo u Sloveniji, dok je bio na čelu tamošnje Poreske uprave.

U naredne dve godine, koliko bi trebalo da bude na čelu Poreske uprave, novi direktor Ivan Simić očekuje da će uspeti da promeni odnos poreskih radnika prema poreskim obveznicima. Najavljuje uvođenje elektronskog poslovanja i unakrsnu proveru imovine. Gostujući u emisiji Oko, rekao je da je iste ideje sproveo u delo u Sloveniji, dok je bio na čelu tamošnje Poreske uprave.
Poreski obveznik je klijent Poreske uprave i države i on se tako mora gledati, kaže prvi čovek te ustanove. Zbog toga se i odnos poreskih radnika prema obvezniku mora promeniti, kao što je učinjeno u Sloveniji.
"Poreski obveznik je čovek koji deo svojih prihoda, koje ostvari na slobodnom tržištu mora da uplati u budžet, a to niko ne čini rado. Ako pokušaš da to promeniš i kažeš mu vi ste naš klijent i mi želimo da vam pomognemo da što lakše plaćate porez, onda on to prihvata i gleda drugačije na plaćanje poreza", rekao je Simič.
Kaže da mu niko nije verovao da je to moguće uraditi, ali napominje da će dokazati da je to moguće, bez obzira o kojoj državi se radi.
"To znači da radnik Uprave umesto šta hoćeš, kaže dobar dan, šta želite", objašnjava Simič.
Dodaje da je i dok je bio direktor Poreske uprave Slovenije isto govorio tamošnjim radnicima. "Zašto se ljutite i svađate sa poreskim obveznicima? Ako se svađate sa klijentima, onda tu svađu nosite kući, pa se i kod kuće svađate, pa se drugi dan opet tako vratite na posao, i tako svaki dan, a to nije dobro".
Plan je i da se unapredi rad Poreske uprave, a to znači uvođenje elektronskog poslovanja. "Za godinu dana broj elektronskih prijava u Sloveniji se sa pet povećao na 85 odsto. Danas niko u Sloveniji ne ulaže prijavu poreza na dohodak građana, već ljudi dobijaju ispunjene obrasce, pogledaju ih, pa ako je sve u redu, oni ih zadrže i u roku od 15 dana oni postaju rešenje. Ovde se pre neki dan dogodilo da su podnete pojedinačne prijave i to na papiru za 800 radnika. Znači treba podsticati elektronsko podnošenje prijava", kaže Simič.
Veruje da će unakrsna provera imovine dati rezultate i da će obveznici platiti porez, jer je stopa od 20 odsto jedna od nižih u regionu. Simič smatra da neće biti nikakvih političkih pritisaka da se nekom porez oprosti.
"Ljudi će prijaviti imovinu, videćemo kolika im je imovina, iz kojih sredstava su je kupili. Na razliku će platiti porez i život ide dalje. Interes svih je da ostanu ovde, nastave sa radom i otvaraju nova radna mesta. Unakrsna procena je rađena i u Sloveniji i pritisaka nije bilo. Ne plaćati porez je loše i zašto bi se neko iz politike zalagao za nekog ko nije platio porez", kaže direktor Poreske uprave.
Objašnjava da su mnoge poreske stope u Srbiji inače manje nego u drugim zemljama. Na primer, porez na dohodak građana u Srbiji je 27 odsto, a u Sloveniji je čak 50 odsto.
Kada je reč o doprinosima, Simič objašnjava da ih preduzeća ne plaćaju zato što nemaju novca, a ne zato što to ne žele. Dodaje i da su prava građana veća, ako su doprinosi veći.
"Imate države gde su doprinosi na primer 17 odsto, ali mnogi građani nemaju puno zdravstveno osiguranje", kaže prvi poreznik Srbije.
Simič smatra da u narednom periodu ne bi trebalo menjati ni poreske zakone, ni poreske stope, jer njihovo često menjanje otežava poslovanje.

Beograd, 23.01.2013.

Danas, 23.01.2013. godine, iz Centrale PU Srbije, ka regionalnim centrima je dostavljena Odluka o isplati jubilarnih nagrada zaposlenima koji su to pravo ostvarili u 2012. i 2013. godini (broj 000-123-00-14/2013 od 21.01.2013. godine), a na osnovu i u visini utvrđenoj članom 26. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe u Republici Srbiji.
Jubilarna nagrada će biti isplaćena zaposlenima koji u 2012. i 2013. godini navršavaju 10, 20, 30 i 40 godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira na to u kom državnom organu je zaposleni ostvarivao prava iz radnog odnosa.
Odredbama člana 26. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe utvrđeno je da zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu u visini prosečne neto zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostavarivanju ovog prava.
JOS Poreske uprave se, ovom prilikom, zahvaljuje svima onima koji su svojim angažovanjem doprineli kako bi se u tekućem budžetu obezbedila potrebna sredstva za ovu namenu, menadžmentu Poreske uprave, na čelu sa g-đom Ljiljanom Kovačević i g-dinom Dejanom Stojanovićem, kao i granskom sindikatu kome JOS Poreske uprave pripada.

ODLUKA – preuzmi tekst

11.decembar 2012.

Ustavni sud Republike Srbije ispitivao je ustavnost odredbe člana 18. stav 1. Zakona o štrajku („Službeni list SRJ“, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05), deo koji glasi: „Zaposlenom u državnom organu i pripadniku policije prestaje radni odnos kada se utvrdi da je organizovao štrajk ili učestvovao u štrajku“ i utvrdio da to NIJE U SAGLASNOSTI sa Ustavom, kao i da prestaje da važi danom objavljivanja odluke. Ova Odluka Ustavnog suda objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 103/2012 od 30. oktobra 2012. godine.
Između ostalog, Ustavni sud je naveo da je odredba člana 18. stav 1. Zakona o štrajku zasnovana isključivo na odredbi člana 57. stav 3. Ustava Savezne Republike Jugoslavije (kojom je bilo isključeno pravo na štrajk zaposlenih u državnim organima i pripadnika policije) i da navedeni Ustav više nije na snazi, a da je važećim Ustavom utvrđeno pravo na štrajk svim zaposlenim licima, pa i pripadnicima policije, državnim službenicima i nameštenicima, koje se može ograničiti samo zakonom.

ODLUKA USTAVNOG SUDA

Tanjug | četvrtak, 13.12.2012.

Vlada Srbije imenovala je danas Ivana Simiča za vršioca dužnosti direktora Poreske Uprave, a na dužnost će stupiti najkasnije do 1. februara 2013. godine


Angažovanjem ovog izuzetnog poreskog stručnjaka, Vlada Srbije pokazuje jasnu nameru da u što kraćem vremenskom roku sprovede sveobuhvatnu reformu i modernizaciju Poreske uprave, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.
Kako je navedeno, Ivan Simič (53) je jedan od najvećih i najpoznatijih poreskih stručnjaka u regionu. Stručnoj javnosti poznat je po tome što je bio direktor slovenačke Poreske uprave od 2006. do 2008. godine i sa tog mesta sproveo reformu poreskog sistema koja je značajno rasteretila građane i olakšala rad privredi.
Od juna 2007. do jula 2008. Simič je bio predsednik Evropskog udruženja poreskih uprava, koje okuplja 42 poreske uprave. Od novembra 2009. do maja 2012. godine bio je član Fiskalnog saveta slovenačke vlade. Tokom poslednjih sedam godina zaredom, po izboru korisnika portala Tax-fin-lex, proglašavan je za najuglednijeg poreskog stručnjaka u Sloveniji.
Ivan Simič je državljanin Srbije i Slovenije. Njegovi roditelji su iz sela Bioska kod Užica. Govori slovenački, srpski, engleski i nemački jezik. Nije član ni jedne političke partije u Srbiji i Sloveniji.
Kao veliki ljubitelj sporta, od februara 2009. do novembra 2010. bio je predsednik Fudbalskog saveza Slovenije. U to vreme, fudbalska reprezentacija kvalifikovala se na Svetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi.

POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE,
BUDŽETOM ZA 2012. I REBALANSOM BUDŽETA ZA 2012.GOD PREDVIĐENA JE ISPLATA JUBILARNIH NAGRADA ZA ZAPOSLENE U DRŽAVNIM ORGANIMA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV
OD 10, 20 I 30 GODINA RADNOG STAŽA KOD POSLODAVCA. OBZIROM DA JE VEĆ 7. DECEMBAR 2012 GODINE, A NIKO NE POMINJE ISPLATU ISTIH, BILO BI POŽELJNO DA SVI KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA JUBILARNU NAGRADU LIČNO PODNESU ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA. DA BI SE SKRATILA PROCEDURA, ZAHTEVE SLATI U CENTRALU PORESKE UPRAVE, NA ADRESU - PORESKA UPRAVA, CENTRALA, SAVE MAŠKOVIĆA 3-5, 11000 BEOGRAD, SEKTOR ZA LJUDSKE I MATERIJALNE RESURSE.

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
Стручна служба
Одељење за правне послове
Датум: 19. новембар 2012. године

Предмет: Информација о одлуци Уставног суда Србије којим је укинута одредба да се повреда од куће до посла и од посла до купе не сматра повредом на раду

Изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, у члану 33 став 5, из августа месеца прошле године, укинуто је право запосленог да се у случају повреде на раду или обољења које настане на путу од посла до куће таква повреда или обољење сматра повредом на раду или професионално обољење.
Савез самосталних синдиката Србије је против одредбе оштро реаговао и упутио је захтев Уставном суду Србије да поништи ову одредбу Законао здравственом осигурању.
Уставни суд Србијеје у новембру месецу 2012. године, донео Одлуку којом је утврдио неуставност ове одредбе Закона о здравственом осигурању и поново дао право запосленима који претрпе повреду од посла до куће право на накнаду као да је у питању повреда на раду.
Број Одлуке Уставног судаје 1уз-314/2011 и биће објављена у Службеном гласнику Републике Србије.

У прилогу Одлука Уставног суда Србије

SSSS | 6. novembar 2012.

Delegacija Evropskog komiteta za socijalna prava, Savet Evrope održala je 6. decembra, u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije, prezentaciju Evropske socijalne povelje i mehanizma kolektivne žalbe socijalnim partnerima u Srbiji.
Revidirana Evropska socijalna povelja, kao i njen prethodni tekst naglasile su dva osnovna principa socijalne Evrope - princip jednakosti i jednakog postupanja, što podrazumeva zabranu diskriminacija na svim nivoima i u svim sferama, počev od zapošljavanja, preko zdravstvene i socijalne zaštite, do obrazovanja i prava na informisanje. Pored toga, utemeljena je i zaštita od otpuštanja, pravo na pravičnu naknadu i zaštita od insolventnosti, posebno kod onih poslodavaca i firmi koje se nalaze izvan zemlje gde je angažovana radna snaga.
Srbija je ratifikovala Revidiranu evropsku socijalnu povelju, ali ne i Dodatni protokol koji se odnosi na institut kolektivne žalbe.
Prepoznajući značaj ovog instituta, sindikati su prošle godine u okviru projekta “Balkanska mreža za dostojanstven rad” podržali inicijativu za njegovu ratifikaciju.
Na prezentaciji je ukazano na jednostavnost procedure žalbe Komitetu za socijalna prava, mogućnosti koje su na raspolaganju sindikatu i sudsku praksu koja se odnosi na njihove žalbe. Pravo žalbe imaju međunarodne organizacije – evropske sindikalne i poslodavačke organizacije, međunarodne NVO organizacije akreditovane pri Savetu Evrope, kao i nacionalne sindikalne i poslodavačke organizacije.
Jednostavnost mehanizma je u mogućnosti upućivanja žalbe Evropskom komitetu pre iscrpljivanja svih nacionalnih žalbenih postupaka čime se procedura skraćuje, kao i upućivanja žalbe na srpskom jeziku.
Od 1998. kada je Dodatni protokol stupio na snagu do danas žalbe je uputilo 37 sindikata i 23 nevladine organizacije.
Kod upućivanja žalbe je važno dobro obrazloženje vezano za kršenje Evropske povelje potkrepljeno činjenicama i određenim brojem individualnih slučajava. Uz žalbu se dostavlja i statut podnosioca kako bi se utvrdilo da li je sadržaj žalbe iz delokruga njegovog rada. Nakon toga Komitet donosi odluku koja nema izvršni karakter, ali utiče na nacionalne odlučioce da se unesu izmene u zakonodavstvu ili predupredi loša praksa

7. novembar 2012.

Novi zakon o štrajku, koji je u najvećoj meri pripremljen i početkom naredne godine bi trebalo da se nađe pred parlamentom, veoma je rigorozan i represivan kada su u pitanju štrajkači i njihova prava, a prilično darežljiv kada je reč o poslodavcima, ocenjuju sindikalni predstavnici.
Oni upozoravaju da odredba po kojoj zaposleni imaju mogućnost da izraze nezadovoljstvo svojim socijalno-ekonomskim položajem samo na svom radnom mestu obesmišljava instituciju štrajka.
Potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović za Press kaže da su rešenja koja su predložena neprihvatljiva.
“Ako se ne usvoje naše primedbe, dobićemo zakon po kome neće biti više protesta na ulicama, ispred vlade ili blokade saobraćajnica. Ovim zakonom ide se naruku poslodavcima, jer se ne dozvoljava da im se nanese šteta obustavom rada, što je u suštini i osnovna kazna za neadekvatnu naknadu za rad zaposlenih”, navodi Mihajlović i dodaje da je zakon rađen pod uticajem Saveta stranih investitora i MMF-a.
S njim se slaže i predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost" Zoran Ilić.
Državni sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Zoran Martinović ističe da je ovaj nacrt zakona bolji od dosadašnjeg i da je usaglašen sa Ustavom.
“Protest može biti organizovan i na drugom mestu, ali u tom slučaju mora biti u skladu sa Zakonom o okupljanju građana, prijavljen MUP-u. Novi zakon ide naruku zaposlenima, jer je do sada poslodavac mogao da im sam da otkaz ako su prekršili zakon, a po novom bez suda to ne može”, tvrdi Martinović i dodaje da zakon nije restriktivan.
Ni zaštitnik prava građana Saša Janković nije mogao da oceni da li su neka prava radnika novim zakonom o štrajku ugrožena.
“Niko mi nije uputio zahtev da se to razmotri i ja ne bih mogao da dajem ocene, jer zakon još nije ušao u proceduru”, rekao je Janković.
Izvor: Press

Ko je on-line

Ko je na mreži: 20 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH