2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

 

Beograd, 01.10.2018.

Na zahtev Sindikata uprave Srbije održan je sastanak u Ministarstvu finansija na kome su učestvovali predsednik Sindikata uprave Njegoš Potežica, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali sa saradnicima.
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se neće primenjivati u 2019. godini, a primena treba da počne 2020. godine;
Povodom zahteva za uvećanje zarada zaposlenih u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Republičkom geodetskom zavodu na kome je Sindikat insistirao, da se zaposlenima u naredna dva meseca izvrši isplata uvećanja za 2018. godinu u visini od 5% i da uvećanje zarada u 2019. godini prati uvećanja ostalih u državnim organima i lokalnim upravama Srbije;
Stav Ministarstva je da povećanje zarada za ove delatnosti bude isti kao i kod drugih, a da za 2018. godinu nema uvećanja, zbog zakonskog ograničenja.
Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014) će biti stavljen van snage do 2020. godine , kada će biti izvršeno vraćanje 10% umanjenih zarada.
Zarade u 2019. godini zaposlenih u ovim delatnostima – državnim organima, lokalnim upravama, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Republičkom geodetskom zavodu i drugim službama i fondovima biće uvećane za 7%.
Sindikat je tražio isplatu jednokratne pomoći svim zaposlenima u 2019. godini i povećanje dnevnica za službeni put u zemlji do ne oporezivog iznosa, a Ministarstvo je prihvatilo iznete argumente i u naknadnim konsultacijama izvestiće Sindikat uprave Srbije o ova dva zahteva.

 

Prilog - Informacija sa održanog sastanka u MFIN od 31.10.2018.godine

 

Beograd, septembar 2018.

Poštovane koleginice i kolege,
iz priloga mo
žete preuzeti i upoznati se sa Aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija - Poreska uprava i Pravilnikom o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava.

Prilog 1Sistematizacija PU

Prilog 2Pravilnik o platama

 

23.08.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,

želimo da vas informišemo o proteklim aktivnostima Radne grupe za transformaciju PU, koja je, dok su svi odmarali, vredno i naporno radila čitavo leto, jer Akt o transformaciji treba da se preda ministru finansija najkasnije do kraja septembra. Rad na novoj organizacionoj šemi i funkcijama koje PU treba da ima je izuzetno težak i zahtevan posao. Sindikat pokušava da kanališe sve negativne predloge koje dolaze od sektora u centrali. Dobar deo sektora je shvatio šta znači centralizacija i da osim glavnih filijala i njima pripadajućih servisa, ne treba da postoje RO. Jedan deo sektora se rukovodi ličnim interesima i pokušava da zadrži svoja RO što nije u skladu sa Akcionim planom Transformacije PU. Rad na ovom procesu još uvek nije završen i nadamo se da ćemo iznaći najbolje moguće rešenje.
Ono što zaposlene treba da obraduje je da kad god u radu radne grupe dođemo u ćorsokak, zbog dijametralno različitih stavova, uključi se direktorka PU Dragana Marković i razreši zatečenu situaciju.
Takođe, na prvoj sednici Narodne skupštine RS na dnevnom redu je i Predlog zakona o državnim službenicima i zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Za ceo javni sektor je velika nepoznanica kako će ubuduće da nam izgledaju plate i da li će one rasti ili stagnirati, ostaje da vidimo posle sednice Socijalno ekonomskog saveta (SES-a). Ono što možemo da vam kažemo da naš sindikat ne sedi skrštenih ruku.
Zakon kao zakon nudi mnogo benefita za inspektore i sve ljude koje rade na terenu i sa strankama, ali na nama je da pokažemo da li svi to zaslužujemo. Osnovno merilo za buduće dodatke biće pare u budžetu koje se donose.
Ono što posebno želimo da naglasimo je da radno mesto nikome nije zagarantovano, kao i gde će biti njegovo mesto izvršenja. Nadamo se da ćemo pronaći najoptimalnije rešenje po kome će 90% zaposlenih biti zadovoljno.
Ovom prilikom pozivamo sve direktore filijala da se uzdrže od negativnih stavova prema sindikatu i da počnu da sarađuju sa predsednicima sindikata oko budućih sistematizacija, kao i oko nagrađivanja, jer nisu oni sudbinu filijala dobili kao dete igračku pa da se sa njom igraju kako hoće. Pogotovo što dobar deo direktora, načelnika i šefova ne zaslužuje da bude na svojim mestima.
Imamo negativan primer jedne filijale u Beogradu gde direktorka nedozvoljava sastanak i smatra da ona nikome ne treba da polaže račune. Za sada nećemo reći o kome se radi, ali nakon obavljenog razgovora sa njom, ako nastavi po starom, itekako hoćemo. Znamo i za druge negativne primere po filijalama u Srbiji, i zato vas pozivamo da sva vaša saznanja o tome podelite sa Sindikatom, dostavljanjem podataka na poznate mail adrese sindikalnih predstavnika.
Nova sistematizacija i rešenja po kojima će jedan dobar deo zaposlenih imati značajno povećanje zarade, biće uskoro dostavljena i podeljena.
Sa reformom PU ide i reforma našeg sindikata. Ono što posebno želimo da još jednom naglasimo je da radno mesto nikome nije zagarantovano, kao i gde će biti njegovo mesto izvršenja. U budućoj reformi sindikat će pokušati da zaštiti sve zaposlene ali prvo i pre svega članove sindikata, a potom i ostale zaposlene. Naime, buduća sveobuhvatna transformacija PU podrazumeva pretresanje filijala, od čoveka do čoveka.
Pozivamo sve predsednike OO sindikata na povećanu budnost i oprez, da nikako ne gledaju samo i pre svega sebe, već da se aktivno uključe u sva tekuća dešavanja.

Beograd, 26.07.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom pitanja pojedinih zaposlenih u vezi nama nepoznatih ljudi iz udruženja Mreža inspektora Srbije (skr. MINS) koji ovih dana obilaze po Srbiji filijale i ekspoziture PU, pri tome nudeći učlanjenje zaposlenima u tu istu mrežu, obaveštavamo vas o sledećem - preuzmi iz priloga.

PRILOG - Saopštenje

 

 

23.07.2018.

Postovane koleginice i kolege, članovi sindikata,
u prilogu mozete pogledati Izveštaj o radu predstavnika Sindikata uprave Srbije u okviru Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta Zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Predstavnik našeg sindikata (JOS-PURS) je bio vođa pregovaračkog tima ispred granskog sindikata. Generalno, nacrti zakona su usaglašeni i daju veća prava zaposlenima.
I pored svega sa čime ćete se upoznati čitajući detaljan izveštaj iz priloga, svima onima koji i dalje žele, hoće i mogu da kritikuju i hejtuju rad granskog i jedinstvenog sindikata PU, iako u većni slučajeva nisu ni u
članjeni u naš sindikat, poručujemo im neka sasvim slobodno, zavaljeni u svoje daktilo ili neke druge stolice i fotelje, otkriveni ili sakriveni iza tastature svog pc-ija nastave do mile volje.
A mi ćemo, sa druge strane, i u budućem periodu, još jače, brže i bolje raditi u cilju dostizanja što boljeg standarda za zaposlene i humanije uslove u kojima trebamo raditi i (do)živeti i zasluženu penziju.
Sindikalni pozdrav svim pravim, dokazanim i, pre svega, vernim članovima i članicama JOS-PURS!

 

PRILOG - Izveštaj o radu, jul 2018. godine

SSSS | 11. Jul 2018.

 

Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od predsednice Vlade Srbije da se stavi van snage Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
U skladu sa Odlukom Predsedništva SSSS, donetoj na sednici 4. Jula, Savez zahteva da se, s obzirom na to je u naslovu Zakona i prvom članu naglašena privremenost ovakvog uređivanja osnovice za obračun zarada i drugih stalnih primanja, taj zakonski akt u najkraćem roku stavi van snage, a zarade zaposlenih u tom sektoru vrate na prethodni nivo.
Ukazivanje predstavnika SSSS na sednicama Socijalno ekonomskog saveta, koje su prethodile donošenju Zakona, da će time zaposleni u javnom sektoru biti dovedeni u neravnopravan položaj, sada su se i potvrdile u praksi, jer su niska primanja od novembarske plate 2014. godine doprinela da zaposleni i njihove porodice budu dovedeni na rub egzistencije.

Preuzmi - ZAHTEV

 

18.06.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,
s obzirom da Poreska uprava ima veliki broj nepopunjenih radnih mesta, postoji eventualna mogućnost da  se raspiše  konkurs za popunjavanje tih izvršilačkih radnih mesta.
Ideja direktorke Dragane Marković i pomoćnika direktora za ljudske resurse Miroslava Micića je da se popune upražnjena radna mesta u višim zvanjima, kako bi se nakon toga raspisao konkurs za popunjavanje radnih mesta u nižim zvanjima, gde bi se javio mlađi kandidati, starosti do 30 godina.
Na osnovu ove ideje, upućeno je  jedno adekvatno obaveštenje direktorima filijala, u kome je navedeno da je potrebno da u skladu sa racionalizacijom i organizacijom poslova u filijali analiziraju mogućnost napredovanja poreskih službenika, koji zakonom ispunjavaju propisane uslove za napredovanje, kako bi se eventualno popunjavanje radnih mesta vršilo polazeći od najnižeg zvanja.
Zakonski uslovi propisuju da, u skladu sa članom 169lj. ZPPPA, poreski službenik može da napreduje premeštanjem na izvršilačko radno mesto čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju kao i na radno mesto rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: Ne mogu se preskakati poreznička zvanja - na primer Poreski inspektor 2 može da napreduje u neposredno više zvanje Poreski inspektor 1)
Da bi se dao predlog za napredovanje premeštajem, odgovarajuće radno mesto mora biti upražnjeno u sadašnjoj sistematizaciji (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: U nekoj filijali upražnjeno  je radno mesto Viši poreski inspektor 2, na to upražnjeno radno mesto može se predložiti Poreski inspektor 1, na ovo upražnjeno radno mesto koje ostaje Poreskog inspektora 1  može se predlagati dalje do najnižeg zvanja, ako je moguće sa zakonske strane).
-Prvo radno mesto mora biti upražnjeno i poreski službenik mora ispunjavati uslove za rad na radnom mestu na koje se premešta
-Protiv njega nesme biti pokrenut disciplinski postupak zbog povrede radne dužnosti, niti sme biti kažnjavan u poslednje dve godine pre sticanja zvanja
-Potrebno je da je poreski službenik dva puta uzastopno pre sticanja neposredno višeg zvanja ocenjen ocenom ističe se, dok za napredovanje u najvišim zvanjima mora biti ocenjen ocenom naročito se ističe.
Mole se svi direktori filijala da, zajedno sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica i predsednicima sindikata, sagledaju sve mogućnosti za premeštaj, tj napredovanje poreskih službenika, a ne da to ostane mrtvo slovo na papiru.
Takođe, mole se i svi predsednici sindikata, u svim filijalama, da se sastanu sa direktorima filijala i zajednički iznađu odgovarajuća rešenja.

ZBOG SVEGA NAVEDENOG, NE DOZVOLITE DA JEDINSTVENA MOGUĆNOST ZA NAPREDOVANjE U VIŠA ZVANjA ODE U NEPOVRAT, A DA SE RASPIŠE KONKURS I DOĐU NEKI NOVI LjUDI SA STRANE I POPUNE TA RADNA MESTA!
PREDSEDNICIMA OO SINDIKATA - UKOLIKO DIREKTORI VAŠIH FILIJALA ODBIJAJU SARADNJU SA SINDIKATOM PO OVOM BITNOM PITANJU, NE ŽELE ILI NE PREDLAŽU ZAPOSLENE ZA NAPREDOVANJE, DUŽNI STE DA PUTEM MAIL-a napredovanje@sind-pu.rs OBAVESTITE JOS-PURS, KAKO BI SMO INTERVENISALI KOD DIREKTORA PORESKE UPRAVE, SA KOJOM IMAMO ODLIČNU I ZAJEDNIČKU SARADNJU U REŠAVANJU I OVOG KAO I DRUGIH OTVORENIH PITANJA U PU SRBIJE!

 

 

08.06.2018.

Poštovane kolege,
prema izmenama i dopunama ZPPA koji je usvojen došlo je do smanjenja broja zvanja u osnovnim funkcijama sa osam zvanja smanjeno je na pet.

Uparivanjem zvanja u osnovnim i pratećim funkcijama doći će do korekcije koeficijenata za pojedina zvanja, i to:

- VIŠI PORESKI INSPEKTOR 1

- PORESKI INSPEKTOR 1

- PORESKI INSPEKTOR

Kako će to izgledati možete videti iz priložene tabele.

 PRILOG - Tabela sa izmenjenim koeficijentima za pojedina poreznička zvanja

Ko je on-line

Ko je na mreži: 9 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH