2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

ZAPISNIK SA SASTANKA ODBORA JOS PORESKE UPRAVE SRBIJE održanog dana 12.05.2023. godine

Beograd, 15.05.2023.

 

Sastanku Odbora JOS Poreske uprave Srbije, održanom 12.05.2023. godine u Beogradu, s početkom od 1100 časova, prisustvuju predsednik, sekretar i svi  članova Odbora, sem Svetlane Stanojević, koja je opravdano odsutna.

Na poziv predsednika sindikata, sastanku prisustvuju i pomoćnik direktora Sektora za transformaciju Rade Šević, pomoćnik direktora za ljudske resurse Maja Vujović i direktor CVPO Miroslav Đinović, po ovlašćenju direktora PURS da je zameni i predstavlja na ovom sastanku.

U svom uvodnom izlaganju, predsednik Odbora JOSPURS, Milan Dumić, obavestio je sve prisutne da će se tok današnjeg sastanka snimati kako bi se audio zapis koristio zbog izrade zapisnika. Rade Šević, pom.dir. za transformaciju je napomenuo da je obaveza onoga ko ima nameru da na bilo koji način snima tok sastanka, od svih prisutnih učesnika mora tražiti saglasnost i obrazložiti koja je namera snimanja, što je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka ličnosti.

S obzirom da su se svi učesnici javno saglasili i dali svoj pristanak, predsednik sindikata je konstatovao da su se stekli svi propisani uslovi za početak današnjeg sastanka, uz audio snimanje, zbog izrade zapisnika.

 

 PRILOG - Zapisnik od 12.05.2023.godine

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH