2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Sa kompanijom DELTA ĐENERALI potpisan ugovor o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija

 

25.02.2022. 

Imajući u vidu da se Komisiji za dodelu solidarne pomoći kao i Jedinstvenoj organizaciji sindikata  javlja se sve veći broj zaposlenih sa zahtevom za isplatu solidarne pomoći povodom težih bolesti i hiruških intervencija, a sredstva su ograničena to je poslodavac Ministarstvo finansija-Poreska uprave Srbije potpisala sa kompanijom DELTA ĐENERALI ugovor o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija. Ovo osiguranje obuhvata rizike i sume osiguranja koje možete videti u prilogu.

Napominjemo da svi zaposleni pre podnošenja bilo kakvog zahteva Komisiji za dodelu solidarne pomoći u Poreskoj upravi prvo pogledaju uslove pod kojim su osigurani od strane poslodavca.

Takođe sve zahteve prema Jedinstvenoj organizaciji upućivati isključivo preko predsednika OO sindikata gde mora da postoji pečat i potpis da su saglasni sa podnetim zahtevom i da je ubeležen broj tekućeg računa na koji treba izvršiti uplatu

Prilog:

Polisa osiguranja

Tabela težih bolesti

Tabela hirurških intervencija

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH