2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u PURS - decembar 2021.godine

Poslovi, 22.12.2021.

Više radnih mesta...

MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Na osnovu člana 169b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21), člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/19, 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9913/2021 od 27. oktobra 2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKOJ UPRAVI PRIJEMOM PRIPRAVNIKA

 Konkursi - pročitaj više

Ko je on-line

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH