2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Dunav osiguranje

Beograd, 04.02.2020.

 

Imajući u vidu da se Jedinstvenoj organizaciji sindikata javlja sve veći broj zaposlenih sa zahtevom za isplatu solidarne pomoći povodom težih bolesti i hiruških intervencija, a sredstva koja se dobijaju su simbolična, to je Jedinstvena organizacija sindikata Poreske uprave Srbije potpisala sa kompanijom DUNAV OSIGURANjE AD ugovor o poslovnoj saradnji, o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija. Ovo osiguranje obuhvata različite rizike i sume osiguranja koje možete videti u ponudi u prilogu.
Ova vrsta osiguranja je na dobrovoljnoj bazi tako da je potrebno ovaj dopis sa prilozima (obrazac izjave, uslove za kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja - nezgode, bolesti i hiruških intervencija kompanije Dunav osiguranje ad, kao i zaključeni ugovor) proslediti svim predsednicima sindikata Poreske uprave kako bi svi zaposleni bili upoznati sa istim.
Napominjemo da svi zaposleni u Poreskoj upravi koji žele da prihvate osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija treba da potpišu izjavu (u 3 primerka). Obustava će se vršiće kod konačnog obračuna zarade za mesec u kom je zaposleni potpisao izjavu. Potpisane izjave se dostavljaju predsednicima OO sindikata.

Prilog:

Izjava o prihvatanju osiguranja

 Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

 Ugovor o životnom osiguranju

Ugovor o neživotnom osiguranju

Ponuda

Administrativna zabrana

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 7 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH