2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Obaveštenje zaposlenima u vezi uslova i načina ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć u PU

20.09.2019.

Poštovane kolege,
na osnovu člana 46. PKU
za državne organe definisani su uslovi pod kojima zaposleni ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu. Poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od kada je zaposleni stekao pravo na jubilarnu nagradu, istu mu i isplati. Svi koji nisu dobili rešenja o pravu na jubilarnu nagradu neka se odmah obrate sektoru za ljudske resurse u centrali PU. Nedopustivo je da se zaposlenima uskraćuje ili odlaže  pravo na jubilarnu nagradu.

Prilog 1 - član 46. PKU za državne organe

Na osnovu člana 45. PKU definisani su uslovi pod kojima se zaposlenima dodeljuje solidarna pomoć. Postoji komisija koja ima tri člana, od kojih je jedan lekar specijalista. Predmeti se rešavaju isključivo na osnovu mišljenja  lekara specijaliste a svi ostali slučajevi na osnovu člana 45 PKU. Komisija nema nerešenih predmeta. Svi rešeni predmeti se sa odlukama predaju ljudskim resursima koji rade rešenja. Kolika je ažurnost u izradi rešenja nije u nadležnosti komisije.

Prilog 2 - član 45. PKU za državne organe

Ko je on-line

Ko je na mreži: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH