2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Komentar sindikata na tekst PKU za državne organe

18.04.2019.

 

Posle tri meseca usaglašavanja teksta PKU za državne organe sindikatu je dostavljen sasvim različit tekst od onoga koji je usaglašen. Osvrnućemo se samo na deo koji se tiče materijalnih davanja.
U tekstu su izbačeni ČLAN 44. i 45. KOJIM SE REGULIŠU topli obrok i reges koji bi za 28000 državnih službenika i nameštenika iznosili:
-REGRES za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 3000.00 din mesečno, puta 12 meseci, to iznosi MILIJARDU DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU,
-TOPLI OBROK za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 4400.00 dinara mesečno, puta 11 meseci (ne isplaću je se kada se koristi godišnji odmor), to iznosi MILIJARDU I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU.
Šta su DVE MILIJARDE I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA za topli obrok i regres naspram 11 MILIJARDI din koje će država da izdvoji za kredite u švajcarcima, za ljude koji su sami ušli u rizik kredita. Nije ih država terala na to .
U članu 38. Dodatak za dodatno opterećenje na poslu u prelaznim i završnim odredbama potrebno je da rukovodioci organa planiraju, za tekuću i naredne dve godine, sredstva potrebna za te namene što je apsolutno nemoguće. To se rešava rebalansom budžeta ili prebacivanjem sa jedne aproprijacije na drugu.
U članu 47. gde se regulišu TROŠKOVI PREVOZA za dolazak i odlazak sa posla ubačen je još jedan stav koji na mala vrata pokušava da progura mišljenje Ministra finansija (mišljenje nije obavezujuće stariji akt je PKU i zakon) i koji je kontradiktoran sa stavom 1 ovog člana. U prvom stavu poslodavac je dužan a u drugom može. ŠTA TO ZNAČI?
U članu 48. izbačeno je minimalni iznos paketića za decu koji nemože biti manji od polovine neoporezivog iznosa. Znači opet imamo slučaj iz predhodnog perioda da poslodavac može dati zaposlenom i dinar po detetu. Bili smo svedoci gde su pojedina ministarstva isplaćivala maksimum a pojedina po dve hiljade, a za predhodne tri po 1000 dinara.
Ono što je izmenjeno je je član 46. kojim se regulišu jubilarne nagrade gde se umesto doasdašnjih 25% svaka naredna jubilarna godina uvećava se za 30%.
U članu 31. kojim se reguliše iz čega se satoji plata prvi put piše da se osnovna plata se određuje množenjem  koeficijenta  sa osnovicom, a izbačena je odrednica da je u koeficijentu sadržan topli obrok i regres.
Ono što ministarstvo još nije dostavilo je i finalni predlog uredbe o nakdadi troškova i otpremnina. Imamo saznanje da će i uredba biti izmenjena u odnosu na ono što smo usaglasili.
Nadamo se da će ova Vlada RS imati razumevanja za težak materijalni položaj zaposlenih, pogotovo srednje i više školske spreme i promeniti mišljenje. Poslodavac veoma vešto koristi svoju poziciju gde pokušava da diskredituje sindikat i da ga dodatno oslabi,  namerno je odugovlačeno sa usaglašavanjem teksta PKU jer su znali da  predhodni PKU ističe  21.03.2019.godine, a znaju ako se ne potpiše novi PKU da će zaposleni biti uskraćeni za jubilarne nagrade, prevoz, solidarnu pomoć, broj dana godišnjeg odmora, plaćeno odsustvo gde će zaposlenima  krivac biti sindikat, dok sa druge strane ako se potpiše ovakav PKU zaposlenima će opet krivac biti sindikat zašto nemaju topli obrok i regres i moraju da koriste mesečne karte a ne da im se novac uplaćuje na račun.
Poštovane kolege, veoma teška i delikatna situacija za sve zaposlene u državnim organima i predstavnike sindikata. Vaše predloge, primedbe i sugestije možete proslediti mejlom na adresu sindikata (napredovanje@sind-pu.rs). Stvar je veoma hitna, rok je do ponedeljka 22.aprila 2019.godine.

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH