2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

INICIJATIVA ZA NAPREDOVANJE U VIŠA POREZNIČKA ZVANJA

18.06.2018.

 

Poštovane koleginice i kolege,
s obzirom da Poreska uprava ima veliki broj nepopunjenih radnih mesta, postoji eventualna mogućnost da  se raspiše  konkurs za popunjavanje tih izvršilačkih radnih mesta.
Ideja direktorke Dragane Marković i pomoćnika direktora za ljudske resurse Miroslava Micića je da se popune upražnjena radna mesta u višim zvanjima, kako bi se nakon toga raspisao konkurs za popunjavanje radnih mesta u nižim zvanjima, gde bi se javio mlađi kandidati, starosti do 30 godina.
Na osnovu ove ideje, upućeno je  jedno adekvatno obaveštenje direktorima filijala, u kome je navedeno da je potrebno da u skladu sa racionalizacijom i organizacijom poslova u filijali analiziraju mogućnost napredovanja poreskih službenika, koji zakonom ispunjavaju propisane uslove za napredovanje, kako bi se eventualno popunjavanje radnih mesta vršilo polazeći od najnižeg zvanja.
Zakonski uslovi propisuju da, u skladu sa članom 169lj. ZPPPA, poreski službenik može da napreduje premeštanjem na izvršilačko radno mesto čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju kao i na radno mesto rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice čiji se poslovi obavljaju u neposredno višem zvanju (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: Ne mogu se preskakati poreznička zvanja - na primer Poreski inspektor 2 može da napreduje u neposredno više zvanje Poreski inspektor 1)
Da bi se dao predlog za napredovanje premeštajem, odgovarajuće radno mesto mora biti upražnjeno u sadašnjoj sistematizaciji (pojašnjenje za sve koji ne razumeju: U nekoj filijali upražnjeno  je radno mesto Viši poreski inspektor 2, na to upražnjeno radno mesto može se predložiti Poreski inspektor 1, na ovo upražnjeno radno mesto koje ostaje Poreskog inspektora 1  može se predlagati dalje do najnižeg zvanja, ako je moguće sa zakonske strane).
-Prvo radno mesto mora biti upražnjeno i poreski službenik mora ispunjavati uslove za rad na radnom mestu na koje se premešta
-Protiv njega nesme biti pokrenut disciplinski postupak zbog povrede radne dužnosti, niti sme biti kažnjavan u poslednje dve godine pre sticanja zvanja
-Potrebno je da je poreski službenik dva puta uzastopno pre sticanja neposredno višeg zvanja ocenjen ocenom ističe se, dok za napredovanje u najvišim zvanjima mora biti ocenjen ocenom naročito se ističe.
Mole se svi direktori filijala da, zajedno sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica i predsednicima sindikata, sagledaju sve mogućnosti za premeštaj, tj napredovanje poreskih službenika, a ne da to ostane mrtvo slovo na papiru.
Takođe, mole se i svi predsednici sindikata, u svim filijalama, da se sastanu sa direktorima filijala i zajednički iznađu odgovarajuća rešenja.

ZBOG SVEGA NAVEDENOG, NE DOZVOLITE DA JEDINSTVENA MOGUĆNOST ZA NAPREDOVANjE U VIŠA ZVANjA ODE U NEPOVRAT, A DA SE RASPIŠE KONKURS I DOĐU NEKI NOVI LjUDI SA STRANE I POPUNE TA RADNA MESTA!
PREDSEDNICIMA OO SINDIKATA - UKOLIKO DIREKTORI VAŠIH FILIJALA ODBIJAJU SARADNJU SA SINDIKATOM PO OVOM BITNOM PITANJU, NE ŽELE ILI NE PREDLAŽU ZAPOSLENE ZA NAPREDOVANJE, DUŽNI STE DA PUTEM MAIL-a napredovanje@sind-pu.rs OBAVESTITE JOS-PURS, KAKO BI SMO INTERVENISALI KOD DIREKTORA PORESKE UPRAVE, SA KOJOM IMAMO ODLIČNU I ZAJEDNIČKU SARADNJU U REŠAVANJU I OVOG KAO I DRUGIH OTVORENIH PITANJA U PU SRBIJE!

 

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 10 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH